www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

De hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat over de CAO landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 2010-2011:

 

Looptijd

1 april 2010 t/m 31 december 2011

 

Lonen

1,25% verhoging per 1 februari 2011. Deze verhoging is het inhaaleffect van het ontbreken van een CAO afspraak over 2010. De prijscompensatie over deze periode bedroeg 1,38%

1% verhoging ingaande 1 juli 2011. Deze verhoging is de feitelijke verhoging voor het jaar 2011.

0,75% verhoging per 1 januari 2012.

 

Kostenvergoeding

Een aanpassing van de in de CAO opgenomen vergoedingen voor reiskosten, werkkleding, bereikbaarheid en huisvesting per 1 februari 2011 met 1,25% en per 1 januari 2012 met 1,75%.

 

Subsidies van Colland

Vanaf het school-cursusjaar 2011/2012 zullen de subsidies voor individuele cursussen worden gestopt. De vergoeding voor BBL-leerlingen blijft. Het handhaven van de subsidie zou leiden tot een flinke premieverhoging. De beschikbare middelen zullen projectmatig worden ingezet. Hierover leest u later meer.

 

Voor `wettelijk verplichte` cursussen heeft de werkgever een loonbetalingsplicht maar voor cursussen op initiatief van de werknemer die in het belang van de werkgever zijn, stelt de werknemer zelf de tijd beschikbaar en betaalt de werkgever de cursuskosten.

 

Onwerkbaar weer

De oorspronkelijk afspraak van loonbetalingsplicht door de werkgever wordt in alle agrarische CAO´s weer opgenomen. Bij langdurig onwerkbaar weer besluiten sociale partners `agrarisch breed` dat de regeling kan worden open gesteld.

 

Zwaar vervoer

De werktijden in het kader van de arbeidstijdenwet, voor chauffeurs in het zwaar vervoer kunnen conform de CAO beroepsgoederen gemiddeld worden over een periode van 26 weken ipv 16 weken.

 

Uitbetaling ATV

Indien de werknemer dat wenst en de werkgever hiermee instemt kan de uitbetaling van ATV rechten plaatsvinden minimaal per kwartaal tegen een tarief van 130%.

 

EVC

Onderzoek naar en ontwikkeling van instrumenten om werknemers met een opleiding op MBO 2 niveau te stimuleren hun opleiding op MBO 3 niveau te behalen.

 

Telefoonvergoeding

Indien de werknemer mobiel bereikbaar moet zijn, stelt de werkgever een communicatiemiddel beschikbaar. Het gebruik is uitsluitend voor zakelijke doeleinden. Werkgever en werknemer mogen van de cao afwijkende afspraken maken, mits de afspraken qua niveau gelijkwaardig zijn aan de afspraken in de cao en schriftelijk vastgelegd worden.

 

Bron: CUMELA Nederland