www.salaris-informatie.nl

Akkoord kinderopvang opnieuw afgewezen door werkgevers

Op 26 oktober 2012 heeft de branche organisatie kinderopvang tijdens een algemene ledenvergadering ook het nieuwe onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO kinderopvang afgewezen. Er is dus wederom geen sprake van een nieuwe CAO voor de kindeorpvang.

 

 Tijdens de vergadering werden 641 stemmen uitgebracht. De verdeling van de stemmen was als volgt: 21 blanco stemmen, 307 stemmen voor het akkoord en 313 stemmen tegen het akkoord. Er was dus geen meerderheid die achter het onderhandelaarsakkoord stond.

 

 

 

Terug naar CAO kinderopvang

 

Tags: CAO akkoord, Kinderopvang