www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties cao kinderopvang

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de cao Kinderopvang

 

01-05-2009: 1 procent salarisverhoging
dec-2009: eindejaarsuitkering
01-01-2010: 0,5 procent salarisverhoging 
01-05-2010: 1,25 procent salarisverhoging
dec-2010: eindejaarsuitkering
01-05-2011: 1 procent salarisverhoging
dec-2011: eindejaarsuitkering
01-08-2013: 1 procent salarisverhoging
dec-2013: resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering
01-02-2014: 1 procent salarisverhoging
mrt-2014: 200 euro bruto eenmalige uitkering
sep-2014: 150 euro bruto eenmalige uitkering
dec-2014: 2 procent salarisverhoging (in plaats van de resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering
01-11-2015: 1 procent salarisverhoging
01-07-2016: 1 procent salarisverhoging
jan-2017: eenmalige bijdrage van € 50 bruto (naar rato omvang dienstverband)
01-04-2017: 1,2 procent salarisverhoging
01-07-2017: 1 procent salarisverhoging
01-07-2018: 2,25 procent salarisverhoging
juli-2018: bruto € 185 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
01-01-2019: 3 procent salarisverhoging 
Per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de CAO 2020-2021 algemeen verbindend wordt verklaard:
- 3 procent salarisverhoging
- 3 procent eenmalige uitkering over de periode van 1 januari 2020 (deze uitkering telt mee bij de berekening van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering)
- vervalt het vitaliteitsbudget van 0,4 procent en wordt dit kostenneutraal verwerkt in de bedragen van de salarisschalen
dec-2020: 2 procent eindejaarsuitkering
01-01-2021: verhoging van de salarisschalen met € 12,00 bruto per maand

  

 

 

naar de pagina van de cao kinderopvang

 

Tags: Kinderopvang