www.salaris-informatie.nl

Instemming achterban met akkoord CAO kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf 2012-2014

De achterban van de CAO partijen hebben ingestemd met het eerder bereikte akkoord over een nieuwe CAO voor het kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf. 

 

 

Klik hier voor meer informatie over het onderhandelaarsakkoord. 


 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf