www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf 2012-2014

De CAO partijen hebben in juni 2012 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden voordat het definitief is.

 

 

Klik hier voor meer informatie over het onderhandelaarsakkoord. 


 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf