www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties CAO kaaspakhuis

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor het particulier kaaspakhuis

01-01-2009: 3,5 procent salarisverhoging
01-01-2010: 3,25 procent salarisverhoging
01-01-2011: 1 procent salarisverhoging
01-01-2012: 1 procent salarisverhoging
01-01-2014: 2 procent salarisverhoging
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging 
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2017: 1,5 procent salarisverhoging
jul-2017: € 225 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
01-01-2018: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2019: 2,5 procent salarisverhoging (let op bericht d.d. 14-06-2019)
jul-2019: bruto € 350 eenmalige uitkering (let op bericht d.d. 14-06-2019)
01-07-2020: 2,75 procent salarisverhoging (let op bericht d.d. 14-06-2019)

 

 

 

Naar de pagina van de CAO kaaspakhuis