www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO jeugdzorg

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO jeugdzorg

 

01-05-2008: 3,5 procent salarisverhoging

dec-2008: eindejaarsuitkering
01-05-2009: 3 procent salarisverhoging
dec-2009: eindejaarsuitkering
01-11-2010: 1,25 procent salarisverhoging
nov-2010: € 180 eenmalige uitkering
dec-2010: 8,3 procent eindejaarsuitkering
dec-2011: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-05-2012: 2 procent salarisverhoging
jun-2012: 1,6 procent eenmalige uitkering voor werknemers die op 30 april 2012 in dienst zijn (bruto 1,6% van het in de periode 01-05- 2011 t/m 30-04-2012 betaalde salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering)
dec-2012: 8,3 procent eindejaarsuitkering
dec-2013: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-10-2014: 2 procent salarisverhoging
okt-2014: eenmalige uitkering van 0,5 procent van het in de periode 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014 verdiende salaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering
dec-2014: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2015: vervallen levensloopbijdrage, 0,4 procent salarisverhgoging
dec-2015: eindejaarsuitkering
01-01-2016: 1,85 procent salarisverhoging
dec-2016: eindejaarsuitkering
01-07-2017: 1,65 procent salarisverhoging
jul-2017: 0,65 procent bruto eenmalige uitkering (basis is 12 maal het salaris per 1 juli 2017 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
dec-2017: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-07-2018: 2 procent salarisverhoging
dec-2018: 8,3 procent eindejaarsuitkering
jan-2019: 0,5 procent bruto eenmalige uitkering (basis is 12 maal het salaris per 1 januari 2019 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
dec-2019: bruto € 800 eenmalige uitkering naar rato van omvang dienstverband
dec-2019: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2020: 4 procent salarisverhoging
jun-2020: bruto € 200 eenmalige uitkering naar rato van omvang dienstverband
dec-2020: 8,3 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

Naar de pagina van de CAO jeugdzorg

 

Tags: Jeugdzorg