www.salaris-informatie.nl

Uitleg berekening pensioenpremie CAO Jachtbouw

Onderstaand een toelichting op de berekening van de pensioenpremie voor het pensioenfonds voor de jachtbouw. De genoemde percentages / franchise zijn gebaseerd op het jaar 2012.

 

 

De pensioenpremie is gebaseerd op het fulltime jaarsalaris dat is overeengekomen op 1 januari, vermeerderd met de vakantietoeslag. Voor deelnemers die in deeltijd werken, wordt de premie naar rato vastgesteld. De werkgever kan 50% van de te betalen premie verhalen op de werknemers.

 

 

Voorbeeld 1 premieberekening 1 januari 2012

Een werknemer werkt fulltime en verdient € 2.000 bruto per maand.

 

 

Fulltime jaarsalaris 12 x € 2.000 + 8% vakantiegeld     25.920,00
Af: franchise 12.300,00
------------
Pensioengrondslag 13.620,00
=======
Pensioenpremie per jaar 24% van € 13.620 3.268,80
Werkgeversdeel per jaar 50% van € 3.268,80 1.634,40
Werknemersdeel per jaar 50% van € 3.268,80 1.634,40
Werknemersdeel per maand   1 / 12 x € 1.634,40 136,20

 

 

 

Voorbeeld 2 premieberekening 1 januari 2012

Een werknemer werkt parttime (2 hele dagen per week, is 40%) en verdient € 1.000 bruto per maand.

 

Het fulltime maandsalaris van de werknemer is dan € 2.500 bruto (€ 1.000 / 40%).

 

 

Fulltime jaarsalaris 12 x € 2.500 + 8% vakantiegeld     32.400,00
Af: franchise 12.300,00
------------
Pensioengrondslag fulltime 20.100,00
=======
Pensioengrondslag parttime   40% van € 20.100 8.040,00
Pensioenpremie per jaar 24% van € 8.040  1.929,60
Werkgeversdeel per jaar 50% van € 1.929,60 964,80
Werknemersdeel per jaar 50% van € 1.929,60 964,80
Werknemersdeel per maand     1 / 12 x € 964,80 80,40

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO jachtbouw