Skip to main content
9 november
2014

Parkeren bij het werk straks betaald parkeren voor de baas?

Op 1 januari 2015 worden alle werkgevers verplicht de werkkostenregeling in te voeren. De werkkostenregeling heeft ook gevolgen voor parkeergelegenheid voor werknemers bij het werk en dat kan de werkgever flink geld gaan kosten.

 

Werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling kunnen werkgevers in 2015 1,2 procent van hun loonsom (de zogenaamde vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste vergoedingen/verstrekkingen aan hun werknemers. Denk daarbij aan geschenken, maaltijden, fietsen, etc. Wordt de grens van 1,2 procent van de loonsom overschreden, dan is de werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd aan de belastingdienst.

  

Werknemer met een auto van de zaak

Als een werkgever parkeergelegenheid bij de werkplek ter beschikking stelt aan een werknemer die een auto van de zaak heeft, dan zijn er geen gevolgen voor de loonheffingen. Ook mag de werkgever de gemaakte kosten voor het parkeren bij de werkplek onbelast vergoeden. 

Het parkeren, ter beschikking gesteld of vergoed, worden niet in mindering gebracht op de vrije ruimte van de werkgever.

 

Werknemer met een eigen auto 

Als de werknemer met een eigen auto naar het werk komt, is het een ander verhaal.

 

Werknemer met een eigen auto parkeert op het terrein van de werkgever

Parkeert de werknemer op het bedrijfsterrein van de werkgever, dan heeft het geen gevolgen voor de loonheffingen. Voor de parkeerplaats op het terrein van de werkgever heeft de werkgever een arboverantwoordelijkheid en wordt daardoor als werkplek gezien. Het parkeren wordt op nihil gewaardeerd.

 

Werknemer met een eigen auto parkeert bij het werk, maar niet op het terrein van de werkgever

Een werkgever mag voor het woon - werk verkeer en zakelijk gereden kilometers een onbelaste vergoeding geven van 19 cent per kilometer. Hierin worden echter alle kosten van het verkeer opgenomen te zijn (dus bijvoorbeeld afschrijving, brandstof, verzekering, maar ook parkeerkosten).

 

Parkeert de werknemer in de buurt van het werk, buiten het terrein van de werkgever, dan heeft de werkgever daar geen arboverantwoordelijkheid en wordt de parkeerplaats niet gezien als werkplek. Betaalt de werkgever de parkeerkosten (bijvoorbeeld de werkelijke kosten van het kaartje, de parkeervergunning of een abonnement op de parkeergarage), dan wordt dat gezien als belast loon (ter hoogte van de werkelijk betaalde kosten, factuurwaarde of de waarde in het economisch verkeer). 

 

Als de werkgever geen of minder dan 19 cent per kilometer aan reiskostenvergoeding heeft betaald, kan gebruik gemaakt worden van deze gerichte vrijstelling. Alleen het meerdere bedrag boven de 19 cent per kilometer is dan belast.

 

De werkgever kan de waarde van het parkeren bruteren in de salarisadministratie of dit bedrag ter laste brengen van zijn vrije ruimte. Is de vrije ruimte echter al opgebruikt, dan zal er door de werkgever 80% belasting betaald moeten worden. En dat kan in de papieren gaan lopen!

 

 

Voorbeeld:

Een werknemer werkt 5 dagen per week en woont 10 kilometer van het werk. De werknemer kan niet parkeren op het terrein van de werkgever, maar de werkgever stelt een parkeervergunning ter waarde van 360 euro per jaar ter beschikking.

 

De gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoeding biedt de mogelijkheid om 813 euro per jaar onbelaste reiskostenvergoeding te vergoeden aan de werknemer (214 dagen per jaar x 20 kilometer per dag x 19 cent).

 

1) Ontvangt de werknemer geen reiskostenvergoeding van de werkgever, dan kan de volledige waarde van de parkeervergunning vrij ter beschikking gesteld worden omdat deze binnen de gerichte vrijstelling van 19 cent valt (360 euro kosten, 813 euro gerichte vrijstelling).

 

2) Zou deze werknemer echter een reiskostenvergoeding van de werkgever van 65 euro per maand ontvangen (dus 780 euro per jaar), kan de werkgever nog maar 33 euro van de gerichte vrijstelling belastingvrij gebruiken voor de parkeervergunning (813 -/- 780).

Het restant van de waarde van de parkeervergunning, zijnde 327 euro per jaar, kan de werkgever in mindering brengen op zijn vrije ruimte in het kader van de werkkostenregeling.

Heeft de werkgever nog genoeg vrije ruimte over, dan is de parkeervergunning ook in dit voorbeeld onbelast. Is de vrije ruimte echter al verbruikt, dan moet er 80% belasting betaald worden door de werkgever. Dat komt neer op 261 euro belasting!!

 

Ook zou de werkgever ervoor kunnen kiezen om de 327 euro te bruteren. Dat kan bij werknemers die in een laag belastingtarief vallen, voordeliger zijn dan de eindheffing van de werkkostenregeling. Bij werknemers die 52 procent belasting betalen, zal bruteren echter duurder uitvallen.

 

 

 

 

 


Publicatiedatum: 9 november 2014