Skip to main content
17 november
2014

Niet meer fietsen in de werkkostenregeling?

Bestaat de fietsregeling in 2015 nog wel of is deze afgeschaft? Veel mensen zijn de draad kwijt. In dit artikel meer duidelijkheid!

 

De fietsregeling in het kort

Onder de "oude" regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen is er een aparte vrijstelling indien een werkgever een fiets vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt aan een werknemer. De vrijstelling geldt voor maximaal een bedrag van 749 euro. Is de fiets duurder, dan mag dat niet onbelast vergoed worden.

Daarnaast mag de werkgever ook de verzekering van de fiets onbelast vergoeden en een bedrag van 82 euro per jaar aan accessoires die samenhangen met de fiets (bijvoorbeeld een regenpak, een slot, reparaties, etc.).

 

Voorwaarden zijn dat de fiets door de werknemer gebruikt wordt voor meer dan de helft van het aantal dagen dat naar het werk gereisd wordt en dat er in het lopende kalenderjaar en de 2 jaren daarvoor geen gebruikt gemaakt is van de vrijstelling.

 

Bij de fietsregeling wordt de aankoop van een fiets ingezet voor een zogenaamd cafetariasysteem. Bij de fietsregeling (ook wel fietsplan genoemd) komen werkgever en werknemer overeen dat de werknemer afziet van deel van het salaris (bijvoorbeeld het periodieke salaris, vakantiegeld, bonus, overwerk) in ruil voor een onbelaste vergoeding of verstrekking. 

 

De werknemer wil bijvoorbeeld een fiets kopen voor 500 euro. Als hij deze fiets zelf koopt bij de fietsenmaker, kost hem dat 500 euro (netto).

Indien de werkgever de mogelijkheid biedt van een fietsregeling, ziet de werknemer af van een deel van zijn bruto salaris in ruil voor een onbelaste vergoeding voor de aankoop van de fiets.

De werknemer ziet af van 500 euro bruto salaris. Dit kost hem netto circa 250 euro (afhankelijk van het belastingtarief dat op de werknemer van toepassing is). Daarvoor in de plaats krijgt de werknemer dan een onbelaste vergoeding van 500 euro. Per saldo kost de fiets de werknemer dan slecht 250 euro netto.

 

Het toepassen van de fietsregeling scheelt de werknemer dus netto salaris. Wel heeft het toepassen van de fietsregeling gevolgen voor eventuele uitkeringen doordat de bruto grondslag waarop deze gebaseerd zijn, verlaagd wordt.

 

Voor de werkgever is het toepassen van de fietsregeling kosten neutraal of kan zelfs een kostenvoordeel opleveren.

 

 

De fietsregeling onder de werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling is er geen aparte vrijstelling meer voor de fiets. De werkgever mag nog steeds een vergoeding voor een fiets aan de werknemer verstrekken, maar deze gaat dan wel ten koste van de vrije ruimte. Is de vrije ruimte echter opgebruikt, dan zal de werkgever 80% eindheffing moeten betalen.

 

Ook het inleveren van bruto salaris door de werknemer is nog steeds toegestaan in ruil voor de vergoeding van de fiets.

 

Onde rde werkkostenregeling worden geen voorwaarden gesteld aan de prijs van de fiets of het zakelijk gebruik ervan. 

 

Voor de werkgever schuilt er echter een gevaar wat hem 80% belasting kan gaan kosten. Voor de werkgever is het lastig om een beperking op te leggen aan het aantal fietsen waarvoor de regeling per jaar toegepast mag worden. Maken er in een kalenderjaar veel werknemers gebruik van de fietsregeling, dan kan de vrije ruimte van 1,2% van de loonsom (aanzienlijk) overschreden worden.

Over deze overschrijding betaalt de werkgever 80% eindheffing. De werknemer heeft nog steeds het fiscale voordeel, maar voor de werkgever lopen de kosten op!

 

Om deze reden zullen veel werkgever na invoering van de werkkostenregeling de fietsregelingen stopzetten of beperken. Op die manier kunnen ze het risico op de hoge eindheffing beperken.

 

 

 


Publicatiedatum: 17 november 2014