www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO huisartsenzorg 2014 - 2015

De CAO partijen een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO huisartsenzorg. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het akkoord.

Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas na instemming door de achterban is de nieuwe CAO definitief.

 

 

 

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO huisartsenzorg is van 1 januari 2014 t/m 28 februari 2015.

 

 

Salarisverhoging

01-01-2014: 1 procent salarisverhoging
01-01-2014: verhoging eindejaarsuitkering met 1 procent (wordt vanaf 2014 6 procent)
nov-2014: 6 procent eindejaarsuitkering (januari t/m november)
dec-2014: 0,5 procent eenmalige uitkering over het jaarsalaris 2014 voor het personeel werkzaam in de dagpraktijk ter compensatie van het wijzigen van de vergoedingen werkzaamheden buiten gebruikelijke tijden
jan-2015: afrekening eindejaarsuitkering (december voorgaand jaar)

 

 

 

 

Hier vindt u de volledige tekst van het akkoord.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO huisartsenzorg

Tags: CAO akkoord, Huisartsenzorg