www.salaris-informatie.nl

Pensioenpremie 2013 huisarts in dienst bij een huisarts

De franchise 2013 voor huisartsen in dienstverband is vastgesteld op €10.940,-. Het premiepercentage voor 2013 is vastgesteld op 18,02% (incl. aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking).

 

 

In de CAO HIDHA is een premieverdeling van 50 procent werkgever / 50 procent werknemer afgesproken.