www.salaris-informatie.nl

Pensioenpremie 2011 huisarts in dienst bij een huisarts

De franchise 2011 voor huisartsen in dienstverband is vastgesteld op €10.667,-.

Het premiepercentage voor 2011 is vastgesteld op 17,92% (incl. aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking).

 

In de CAO HIDHA is een premieverdeling van 50 procent werkgever / 50 procent werknemer afgesproken.