Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen cao huisarts in dienst bij een huisarts

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de cao voor huisartsen in dienst bij een huisarts (cao Hidha).

 

 

01-09-2008: 3 procent salarisverhoging

01-07-2009: 3,15 procent salarisverhoging

01-07-2010: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2011: 0,5 procent salarisverhoging
01-08-2011: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2012: 0,75 procent salarisverhoging
2012: 0,5 procent eindejaarsuitkering over jaarsalaris 2012
01-01-2013: 0,75 procent salarisverhoging
2013: 1 procent eindejaarsuitkering over jaarsalaris 2013 
01-01-2014: 0,5 procent salarisverhoging
nov-2014: 1 procent eindejaarsuitkering
jan-2015: afrekening eindejaarsuitkering
01-07-2015: 2,5 procent salarisverhoging
2015: 0,75 procent verhoging eindejaarsuitkering (van 1 naar 1,75 procent)
nov-2015: 1,75 procent eindejaarsuitkering
01-01-2016: 0,25 procent salarisverhoging
jan-2016: afrekening eindejaarsuitkering
01-07-2016: 1,25 procent salarisverhoging
nov-2016: 1,75 procent eindejaarsuitkering
01-01-2017: 0,25 procent salarisverhoging
jan-2017: afrekening eindejaarsuitkering
01-07-2017: 1 procent salarisverhoging

nov-2017: 1,75 procent eindejaarsuitkering
01-01-2018: 2,5 procent salarisverhoging
jan-2018: afrekening eindejaarsuitkering
nov-2018: 1,75 procent eindejaarsuitkering

01-01-2019: 0,5 procent salarisverhoging

jan-2019: afrekening eindejaarsuitkering 
01-09-2019: 3 procent salarisverhoging
nov-2019: 1,75 procent eindejaarsuitkering
jan-2020: afrekening eindejaarsuitkering
01-08-2020: 3 procent salarisverhoging
nov-2020: 1,75 procent eindejaarsuitkering
jan-2021: afrekening eindejaarsuitkering
01-07-2021: 1,75 procent salarisverhoging
nov-2021: 2 procent eindejaarsuitkering
jan-2021: afrekening eindejaarsuitkering
01-06-2022: 1 procent salarisverhoging 
01-10-2022: 2,5 procent salarisverhoging
01-10-2022: 0,3 procent salarisverhoging (ivm verhoging SPH pensioenpremie)
nov-2022: 2,2 procent eindejaarsuitkering
jan-2023: eindafrekening eindejaarsuitkering 2022
01-10-2023: 1 procent salarisverhoging
01-11-2023: 4 procent salarisverhoging
nov-2023: 2,7 procent eindejaarsuitkering
nov-2023: 2,5 procent extra eindejaarsuitkering
jan-2024: eindafrekening eindejaarsuitkering 2023

 

 

 


naar de pagina van de cao Hidha