www.salaris-informatie.nl

Hidha's wijzen eindbod CAO hidha 2011-2014 af

De huisartsen (LHV) hadden een een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor huisartsen in dienst van een huisarts met een looptijd van 1 augustus 2011 t/m 31 maart 2014. 

 

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben het eindbod voorgelegd aan de leden, maar die hebben het eindbod afgewezen. Reden van afwijziging liggen onder andere in de verruiming van het dagvenster, de salarisontwikkeling en de weinig concrete afspraak over de extra diensten.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO huisarts in dienst van een huisarts