www.salaris-informatie.nl

Hidha's wijzen eindbod CAO hidha 2011-2013 massaal af

De huisartsen (LHV) hadden een een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor huisartsen in dienst van een huisarts. 

 

In het eindbod was een looptijd voor een nieuwe CAO opgenomen van 1 augustus 2011 tot 1 maart 2013. Tijdens deze looptijd willen de werkgevers de nullijn aanhouden.

 

De huisartsen in loondienst willen op z'n minst koopkrachtbehoud, zeker gezien het feit dat de werkgevers aan de andere medewerkers in de praktijk via de CAO huisartsenzorg wel een salarisverhoging hebben toegekend.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO huisarts in dienst van een huisarts