www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO huisarts in dienst bij een huisarts 2010-2011

In oktober 2010 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de huisartsen die in dienst zijn bij een huisarts 2010-2011.

 

In november 2010 is het akkoord ook door de achterban goedgekeurd.

 

 

 

 

 

 

 

 Naar de CAO huisartsen in dienst van een huisarts (CAO hidha)