Skip to main content
25 maart
2019

Onderhandelingsresultaat CAO houtverwerkende industrie 2019 - 2020

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de houtverwerkende industrie met een looptijd van 16 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2019 t/m 30 april 2020

 

Salaris

01-05-2019: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2019: 1,5 procent salarisverhoging
01-03-2020: 1 procent salarisverhoging

 

Diversen

  • voor mensen met een arbeidsbeperking komt een loonschaal tussen 100 en 120% van het wettelijk minimumloon 
  • de reiskostenvergoeding voor woon - werk verkeer wordt verhoogd
  • de leeftijd waarop werkgevers niet meer kan verplichten tot overwerk en ploegendienst wordt verhoogd naar 57 jaar
  • het project duurzaam werken / duurzame inzetbaarheid wordt verlengd
  • De leeftijd waarop deeltijdwerk in het kader van deze bestaande regeling mogelijk is, wordt om fiscale redenen verhoogd van 55 naar 57 jaar. 
  • er wordt een nieuwe 80-90-100-regeling ingevoerd. Werknemers kunnen vanaf 5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een verzoek indienen gebruik te maken van een 80-90-100-regeling: 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw. De werkgever kan dat verzoek schriftelijk en gemotiveerd afwijzen als organisatorische of zwaarwegend bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten.
    De regeling is een pilot en daarom wordt het gebruik van de regeling gedurende de looptijd van de cao geëvalueerd en zal leiden tot vervolgafspraken bij de volgende onderhandelingen. Indien de werknemer gebruik maakt van deze regeling, vervallen de extra vakantiedagen waar hij conform artikel 25 lid 4b recht op heeft.

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat

 

Naar de pagina van de CAO voor de houtverwerkende industrie

 


Publicatiedatum: 25 maart 2019

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao houtverwerkende industrie?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!