www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO houtverwerkende industrie 2012 - 2014

Er is in december 2013 een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de houtverwerkende industrie.

Het principe akkoord is ondertussen goedgekeurd zodat er sprake is van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 mei 2012 tot en met 31 december 2014

 

 

 

Salaris

01-05-2014: 1,6 procent salarisverhoging

01-10-2014: eenmalige uitkering van € 75 

 

 

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van het principe-akkoord.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO houtverwerkende industrie