Skip to main content
23 november
2010

Nieuwe CAO houtverwerkende industrie 2011-2012

Na twee onderhandelingsrondes hebben de werknemersorganisaties FNV Meubel & Hout en CNV Vakmensen en de werkgevers van HAS, VNB, EVP en NVK in de Houtverwerkende industrie (HVI) op woensdag 10 november een principeakkoord gesloten. In zestien maanden tijd gaan de werknemers er in loon 1,65 procent op vooruit. Het akkoord borduurt voort op het ingezette arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector en heeft oog voor koopkrachtbehoud, werkgelegenheid en werkzekerheid. De cao geldt vanaf 1 januari 2011 t/m 30 april 2012.

 

Loonsverhoging

Per 1 januari worden de lonen met 0,55 procent verhoogd. Vervolgens worden op 1 juli 2011 de lonen met 0,6 procent en de reis- en andere onkostenvergoedingen met 2,5 procent verhoogd. Op 1 oktober 2011 krijgen werknemers die een aanvullende ziektekostenverzekering hebben waarin fysiotherapie zit, een eenmalige uitkering van 75 euro. Tot slot worden de lonen op 1 januari 2012 verhoogd met 0,5 procent. Daarbij geldt wel dat leidinggevend, administratief en verkopend personeel boven loongroep V slechts recht heeft op de helft van de genoemde loonsverhogingen.

 

Versterking pensioenfonds

Naast de loonsverhoging kunnen de werknemers per 1 januari 2011 rekenen op een structurele verhoging van hun inkomen met 0,25 procent. Dit door het verlagen van de pensioenpremie van 1,3 procent naar 0,8 procent waardoor er 0,5 procent vrijvalt ten behoeve van koopkrachtverbetering werknemers en lastenverlichting werkgevers. De 0,8 procent kan bijdragen aan een verder herstel van het pensioenfonds. Andere elementen uit de nieuwe cao, zijn onder meer dat er een bedrag wordt aangewend ter versterking van de herstelkracht van het pensioenfonds. Dit is het overschot van het fonds nadat de cao- garantieregeling is geëindigd.

 

Instellen paritaire commissie

Er wordt een paritaire commissie ingesteld die zich gaat buigen over leeftijdsbewust personeelsbeleid, aansluiting bij het Meubel- en Hout brede initiatief 'slimmer produceren' en het gebruikmaken van het crisismeldpunt Hout van SH&M. Ook gaat deze commissie zich buigen over behoud van werkgelegenheid en werkzekerheid zoals het kunnen overdragen van vakkennis van oudere personeelsleden naar jongeren.

 

Passend akkoord voor de branche

Cao-onderhandelaar Coen van der Veer van FNV Meubel & Hout: "Ik ben erg blij dat de werknemers in de houtverwerkende industrie hun koopkracht behouden. Naar het er nu uitziet, gaat niemand er op achteruit tot de lente van 2012. Dat is een belangrijk gegeven in deze tijden. De houtverwerkende industrie is deze inkomensvaste cao helemaal waard."

 

 

 

 

 

Naar de CAO houtverwerkende industrie

 

 

 

 


Publicatiedatum: 23 november 2010

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao houtverwerkende industrie?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!