Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO houthandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO houthandel

 

 

01-08-2007: eenmalige uitkering

01-01-2008: 1,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 3 procent salarisverhoging

01-07-2010: 1 procent eenmalige uitkering

01-01-2011: 1,2 procent salarisverhoging

01-05-2012: € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
01-07-2012: 1,2 procent salarisverhoging
01-01-2013: 2 procent salarisverhoging
01-05-2013: € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
01-05-2014: 1 procent eenmalige uitkering, berekend over 12 maal het salaris van de maand mei (parttimers naar rato)
31-12-2014: 0,5 procent salarisverhoging

01-10-2015: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,75 procent salarisverhoging
01-02-2018: 2 procent salarisverhoging
nov-2018: € 350 bruto eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging 
01-11-2019: bruto € 400 eenmalige uitkering
01-01-2020: 3,25 procent salarisverhoging 
01-11-2021: 2 procent salarisverhoging
nov-2021: € 350 bruto eenmalige uitkering (naar rato)
01-01-2022: 2 procent salarisverhoging 
01-06-2022: bruto € 60 salarisverhoging (naar rato omvang dienstverband)
01-01-2023: 1,3 procent salarisverhoging 
01-11-2023: 3 procent salarisverhoging
01-11-2023: bruto € 80 salarisverhoging loonschalen 
 01-12-2023: bruto € 750 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-01-2024: 3 procent salarisverhogingnaar de pagina van de cao voor de houthandel