www.salaris-informatie.nl

CAO horeca (NHG) - overwerk

Onderstaande informatie is gebaseerd op de CAO voor de horecabedrijven die aangesloten zijn bij het Nederlands Horeca Gilde (NHG) met een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 december 2013.

 

In artikel 29 van de CAO zijn de bepalingen omtrent overwerk opgenomen.

 

Artikel 29 – OVERUREN

1. Overuren zijn uren die - op last van werkgever - gewerkt zijn boven de 988 uren per 26 weken.

2. Voor elk gewerkt overuur geldt een toeslag van vijftig procent in vrije tijd of geld.


3. Werkgever bespreekt met werknemer of het overwerk vergoed wordt in vrije tijd of geld.


4. Verrekening van de gewerkte overuren vindt plaats per periode van 26 weken.


5. Zwangere medewerkers en medewerkers van 55 jaar of ouder kunnen niet verplicht worden tot overwerk.