www.salaris-informatie.nl

CAO horeca (NHG) - arbeidstijden

Onderstaande informatie is gebaseerd op de CAO voor de horecabedrijven die aangesloten zijn bij het Nederlands Horeca Gilde (NHG) met een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 december 2013.

 

In artikel 28 van de CAO zijn de bepalingen omtrent de arbeidstijden opgenomen.

 

Artikel 28 - ARBEIDSTIJDEN

1. De voltijd werkweek duurt 38 uur.

2. Werknemer mag structureel maximaal werken:

- 9 uur per dag

- 45 uur per week gemiddeld per vier weken

- 40 uur per week gemiddeld per dertien weken

- 520 uur per dertien weken.


3. Werkgever mag werknemer incidenteel overwerk laten verrichten tot een maximum van:

- 11 uur per dag

- 54 uur per week

- 45 uur per week gemiddeld per dertien weken

- 585 uur per dertien weken.


4. Voor medewerkers in de nachtdienst gelden de volgende maximum arbeidstijden:

Structureel:

- 9 uur per dag

- 40 uur per week gedurende maximaal dertien weken

Incidenteel:

- 10 uur per dag


5. Werkgever zal het dienstrooster uiterlijk twee weken van tevoren aan werknemer bekend maken.


6. Werknemer is verplicht werk op zondag te aanvaarden.


7. Werknemer heeft recht op ten minste vier vrije zondagen per dertien weken