www.salaris-informatie.nl

Loonronde 2015 CAO Horeca (NHG)

Het Nederlands Horeca Gilde (NHG) en vakbond ABGP hebben overeenstemming over de loonronde 2015 van de CAO NHG.


De loonsverhoging bedraagt 1,5 procent met ingang van 1 januari 2015.


Deze verhoging is uitsluitend bestemd voor werknemers die meer verdienen dan het minimumloon. De loonronde is niet verplicht voor werknemers die, op grond van artikel 21 lid 1 van de cao, een loonsverhoging kregen van drie procent. Werknemers die na 1 november 2014 een loonsverhoging kregen, lager dan 1,5% dienen tot het percentage van 1,5 te worden aangevuld. Voor werknemers die meer dan 1,5% verhoging kregen, is de loonronde niet van toepassing.

 

 

 

Naar de pagina van de CAO horeca