Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

www.salaris-informatie.nl

Loonronde 2012 CAO Horeca (NHG)

De CAO partijen (NHG en ABGP) hebben, conform artikel 27 van de CAO, diverse besprekingen gevoerd omtrent het toepassen van de loonronde 2012. Gedurende 2011 hebben CAO-partijen de ontwikkelingen in de horeca nauwgezet gemonitord en komen partijen tot de conclusie dat in de horecasector slechts in beperkte mate sprake is van herstel.

 

Na uitvoerig overleg zijn partijen als volgt overeengekomen:

  • 0% loonronde per 1 januari 2012;
  • 1,5% eenmalige uitkering voor alle medewerkers die op 31 december 2012 in dienst zijn, te betalen bij de loonafrekening van december en te berekenen over het jaarsalaris exclusief vakantietoeslag.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO horeca