Skip to main content
22 november
2019

Akkoord CAO groothandel groente & fruit 2019 - 2020

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de xxxx met een looptijd van xxx maanden.

De achterban van de CAO partijen heeft ondertussen ingestemd met het akkoord.

 

Looptijd

1 januari 2019 t/m 31 mei 2020

 

Salaris

01-11-2019: 3 procent salarisverhoging
nov-2019: bruto € 300 eenmalige uitkering
01-04-2020: 0,5 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • de eenmalige uitkering in november 2019 is naar rato van het parttime dienstverband en naar rato bij werknemers die na 1 juli 2019 in dienst getreden zijn.
  • de pensioenregeling zal per 1 januari 2020 worden ondergebracht bij PGB. Een deel van de initiele loonsverhoging wordt ingezet om de franchise te verlagen
  • voor de periode 1 januari 2020 t/m 31 mei 2020 zal de termijn voor het oproepen van oproepkrachten worden verkort naar 24 uur
  • In 2020 zullen alle functies opnieuw gewaardeerd worden op basis van het nieuwe ORBA-functiewaarderingssysteem. Werknemers die na indeling op basis van het ORBA-functiewaarderingssysteem meer verdienen dan het maximum schaalsalaris van de functiegroep waarin ze ingedeeld worden, zullen ingedeeld worden in de betreffende functiegroep op het maximum salaris. Het verschil tussen dit salaris en het daadwerkelijke salaris zal worden omgezet in een persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag groeit wel mee met de algemene CAO salarisverhogingen tot de (pre) pensioenleeftijd.
  • vanaf 1 januari 2020 wordt de leeftijdschaal voor 17-jarigen afgeschaft.
  • voortaan kunnen werknemer met een diensttijd van 8 jaar of meer deelnemen aan de seniorenregeling (was tenminste 10 dienstjaren)
  • structurele vaste toeslagen zullen doorbetaald worden tijdens vakantie van de werknemer

 

 

Naar de pagina van de CAO voor de groothandel in groente en fruit

 


Publicatiedatum: 22 november 2019

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao groothandel in groenten en fruit?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!