Skip to main content
4 februari
2022

Onderhandelingsresultaat CAO grafimedia 2022 - 2024

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de grafimedia met een looptijd van 27 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2022 t/m 31 maart 2024

 

Salaris

01-05-2022: 1 procent salarisverhoging 
01-09-2022: 1 procent salarisverhoging
01-02-2023: 1,5 procent salarisverhoging
01-08-2023: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2024: 1,5 procent salarisverhoging

 

Diversen

 • uurlonen van medewerkers in functieschalen A t/m D worden jaarlijks met 5% verhoogd (in plaats van 3%) tot het maximum van de schaal bereikt is.
 • scholieren tot 18 jaar met een bijbaan voor gemiddeld maximaal 10 uren per week / maximaal 4 weken fulltime ontvangen het wettelijk minimumloon voor 18-jarigen
 • uitzendkrachten die 12 maanden bij dezelfde inlener werken, komen in dienst bij de inlener voor bepaalde tijd.
 • de uitkering voor medewerkers die gebruik maken van het aanvullend geboorteverlof (WIEG) wordt aangevuld tot 80% van het salaris
 • medewerkers kunnen tot 31 december 2025 instromen in de RVU regeling. Premie blijft gelijk. 
 • medewerkers ouder dan 60 jaar kunnen niet verplicht worden om over te werken
 • noodzakelijke scholing voor de uitoefening van het werk worden door de werkgever betaald en mogen niet verrekend worden met een eventuele transitievergoeding bij ontslag. De opleidingen moeten zoveel als mogelijk tijdens werktijd gevolgd worden of anders tijd - voor - tijd als dat niet mogelijk is.
 • uiterlijk 31 december 2022 moeten alle bedrijven met de medezeggenschap een reiskostenregeling hebben afgesproken.
 • invoering per 1 janauri 2022 van een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag.
 • er komt een pensioencommissie die voorstellen gaat doen voor aanpassing vna de pensioenregeling.
 • er komt een taskforce die zich inzet voor het aantrekkelijker maken en houden van de bedrijfstak voor nieuw personeel. 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO grafimedia 2022 - 2024

 

Naar de pagina van de CAO voor de grafimedia

 


Publicatiedatum: 4 februari 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao grafimedia?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!