Skip to main content
6 december
2018

Onderhandelingsresultaat CAO grafimedia 2018 - 2020

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de grafimedia met een looptijd van 28 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 april 2018 t/m 31 juli 2020

 

Salaris

01-02-2019: € 660 bruto verhoging van het jaarsalaris (op basis van 36 uren per week, anders naar rato)
01-06-2019: 1 procent salarisverhoging
01-02-2020: € 680 bruto verhoging van het jaarsalaris (op basis van 36 uren per week, anders naar rato)
01-06-2020: 1 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • afspraken over de ketenregeling bij detacherings- en uitzendovereenkomsten
  • afspraken over doorbetaling van toeslagen op het loon bij ziekte 
  • de werkgeverscompensatieverzekering wordt voortgezet. De hiaat-regeling wordt per 1 januari 2019 aangepast.
  • aanpassing regeling "werktijdvermindering oudere werknemers". Werknemers kunnen voortaan vanaf 5 jaar voor de aow-gerechtigde leeftijd maximaal twee jaar 80% gaan werken, tegen 90% van het loon en met behoud van 100% pensioenopbouw. De resterende periode kan 80% gewerkt worden met 85% loon en 100% pensioenopbouw. In onderling overleg kunnen andere varianten van de verdeling overeengekomen worden. Als de werknemer gebruik maakt van de regeling en minder dan 80% gaat werken, geldt er een verbod op nevenwerkzaamheden in de vrijvallende tijd.
  • werknemers hebben zes jaar voor de vermoedelijke aow-gerechtigde leeftijd recht op een vergoeding van maximaal € 600 voor een individueel adviestraject voor het in kaart brengen van de financiele situatie en toekomstige mogelijkheden.
  • de hardheidsregeling wordt stopgezet.
  • het derde ww-jaar gaat gerepareerd worden door aansluiting bij de SPAWW

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat cao grafimedia 2018-2020

 

Naar de pagina van de CAO voor de grafimedia 

 


Publicatiedatum: 6 december 2018

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao grafimedia?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!