www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO glastuinbouw 2014 - 2015

De CAO onderhandelaars hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de glastuinbouw. Het principe-akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas na instemming van de achterban is de nieuwe CAO een feit.

 

 

Looptijd

1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

 

 

Salaris

01-03-2015: 1 procent salarisverhoging

Deze verhoging geldt niet voor de lonen uit loongebouw B, schaal B trede 1,2 en 3. Deze worden aangepast overeenkomstig de verhogingen van het wettelijk minimumloon op 1 juli 2014 en op 1 januari 2015.

 

 

Klik hier voor de (informele) tekstvan het volledige akkoord. 

 

 

 

Naar de CAO glastuinbouw

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord, Glastuinbouw