www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO glastuinbouw

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor de glastuinbouw

01-10-2007: 2,5 procent salarisverhoging
01-04-2008: 2 procent salarisverhoging
01-01-2009: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2010: 1 procent salarisverhoging
01-07-2011: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2012: 0,5 procent salarisverhoging
01-09-2012: 1 procent salarisverhoging
01-07-2013: 1 procent salarisverhoging
01-01-2014: 0,75 procent salarisverhoging
01-03-2015: 1 procent salarisverhoging
01-08-2016: 2,25 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging
01-07-2017: 1 procent salarisverhoging
01-01-2018: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2022: 3 procent salarisverhoging
jan-2022: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-10-2022: 2,5 procent salarisverhogingDeze verhoging geldt niet voor de lonen uit loongebouw B, schaal B trede 1,2 en 3. Deze worden aangepast overeenkomstig de verhogingen van het wettelijk minimumloon op 1 juli en op 1 januari. Terug naar CAO glastuinbouw

 

Tags: Glastuinbouw