Skip to main content
31 maart
2011

Akkoord CAO gemengde - en speelgoedbranche 2011-2012 (CAO Gebra)

De CAO partijen hebben in maart 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO voor de periode 2011-2012.

De belangrijkste zaken uit het nieuwe cao-akkoord over de CAO Gebra:

 • Looptijd: 1 januari 2011 tot 1 april 2012;
 • loonstijgingen: 2% per 1 juni 2011;
 • jeugdlonen: de schaallonen voor jeugdigen tussen de 21 en de 23 jaar met ervaringsjaren worden per 1 januari 2012 structureel verhoogd met 2%;
 • overwerk: niemand kan verplicht worden tot overwerk;
 • uitzendkrachten: indien een uitzendkracht langer dan 2 maanden is ingeleend geldt met ingang van de 3e maand de beloning van de Gebra CAO inclusief overwerk en overige toeslagen. De werkgever vergewist zich er dan van dat het uitzendbureau conform de CAO Gebra beloont;
 • verplichte cursussen: cursussen die de werkgever verplicht stelt, worden zoveel mogelijk tijdens werktijd gevolgd. Indien de cursus buiten werktijd wordt gevolgd dan heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van het bruto uurloon voor de vooraf vastgestelde duur van de cursus;
 • agenda voor de toekomst: partijen overleggen tussentijds omtrent de (te verwachten) ontwikkelingen in de branche die relevantie kunnen hebben voor de CAO. CNV Dienstenbond doet een eerste voorstel;
 • veiligheidstraining: nieuwe medewerkers volgen uiterlijk in de eerste maand na afloop van hun proeftijd een veiligheidstraining (zoals bijv. de e-learning training “omgaan met agressie en geweld” van het HBD);
 • veilig werken: de werkgever is verplicht om organisatorische maatregelen te nemen om veiligheid in de winkel zoveel mogelijk te bevorderen;
 • indexatie diplomatoeslagen per 1 juni 2011 met ongeveer 2%;
 • maaltijdvergoeding: deze wordt per 1 juni 2011 verhoogd naar € 7,30;
 • werkingssfeer: de werkingssfeer wordt uitgebreid met de detailhandel in babyartikelen voorzover deze niet vallen onder een bestaande branche of bedrijf CAO;
 • loonstrook: deze kan digitaal worden verstrekt tenzij de werknemer daartegen bezwaar heeft.

 

Bron: CNV Dienstenbond