www.salaris-informatie.nl

Afwijzing eindbod CAO gemengde - en speelgoedbranche 2012 - 2015 (CAO Gebra)

Half november hadden de werkgevers een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de gemengde- en speelgoedbranche. De vakbonden CNV dienstenbond en FNV bondgenoten hebben aangegeven dat ruim 80 procent van hun leden het eindbod hebben afgewezen.

 

 

 

Hiermee komt het eindbod volledig te vervallen.

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor de gemengde- en speelgoedbranche

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord, CAO gemengde branche en speelgoedbranche (CAO Gebra)