Skip to main content
5 november
2021

Principeakkoord CAO gemeenten 2021 - 2022

De CAO partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties met een looptijd van 24 maanden.

Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2021 t/m 1 januari 2023

 

Salaris

01-12-2021: 1,5 procent salarisverhoging
01-04-2022: 2.4 procent salarisverhoging
zodra de cao definitief is: eenmalige uitkering van € 1.200 (naar rato dienstverband) 

 

Diversen

  • zodra de CAO definitief is ontvangen de werknemers over 2021 een eenmalige uitkering van € 1.200. Deze bestaat uit € 300 aan corona onkostenvergoeding en € 900 pensioengevende uitkering. Als een werkgever in 2021 reeds collectieve iets betaald hebben i.v.m. corona (bonussen, thuiswerkvergoedingen, toelagen, etc.) mogen deze in mindering brengen op het bedrag van € 300. Tenzijn het een vergoeding is geweest voor daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • vanaf 1 januari 2022 bedraagt het minimum salaris voor alle werknemers tenminste € 14,00 bruto per uur.
  • in het jaar 2022 ontvangen werknemer een thuiswerkvergoeding van € 2,00 netto per thuisgewerkte dag. De thuiswerkvergoeding gaat niet samen met de reiskostevergoeding. De CAO partijen gaan nog in overleg over de situatie met betrekking tot thuiswerken / hybride werken na 2022.
  • Vanaf 1 januari 2023 krijgen alle werknemers 26 vakantiedagen per jaar. Het aantal vakantiedagen zal binnen de gehele sector geharmoniseerd worden. Er komt een overgangsregeling voor werknemers die voor 1 januari 2023 meer bovenwettelijke vakantiedagen hadden. 
  • Vanaf 1 januari 2022 kunnen de bovenwettelijke vakantiedagen gespaard worden (verlofsparen).
  • er komt onderzoek naar de aanvullingen op de sociale zekerheidsr regelingen voor arbeidsongeschikte werknemers.
  • er zijn afspraken gemaakt over de loonbetaling bij ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022. In de nieuwe regeling kan de werknemer zelf keuzes maken over de duur, spreiding en loonbetaling tijdens het verlof. 

 

downloaddownload hier de tekst van het principeakkoord CAO gemeenten

 

Naar de pagina van de CAO voor de gemeenten 

 


Publicatiedatum: 5 november 2021

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao gemeenten?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!