Skip to main content
2 maart
2023

Onderhandelingsresultaat CAO gemeenten 2023

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties met een looptijd van 12 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

2 janauri 2023 t/m 1 januari 2024

 

Salaris

02-01-2023: bruto € 240 salarisverhoging, gevolgd door 2 procent salarisverhoging

 

Diversen

 • per 1 mei 2023 wordt een vergoeding voor hybride werken ingevoerd. Werknemers ontvangen vanaf die datum per thuisgewerkte dag een vergoeding van € 3,00 netto. Dit bevat een thuiswerkgevergoeding van € 2,15 en een internetvergoeding van € 0,85.
 • per 2 januari 2023 wordt het aantal bovenwettelijke vakantiedagen verhoogd van 6 naar 7 dagen per jaar.
 • vanaf 1 januari 2024 wordt 5 mei jaarlijks als doorbetaalde feestdag aangemerkt. 
 • medewerkers kunnen vorotaan 187 vakantie-uren per jaar kopen met hun IKB.
 • vanaf 1 januari 2024 kunnen werknemers deelnemen aan de RVU regeling als voldaan wordt aan de wettelijke en fiscale voorwaarden.
  - De duur van de RVU is maximaal twee jaar
  - Recht op deelnameontstaat bij 43 ABP-jaren en 10 jaar in dienst in de sector gemeenten (Cao Gemeenten of Cao SGO).
  - Instroom in de RVU is tot en met 31 december 2025
  - De uitkering is gemaximeerd op de fiscale drempel (€2.037 per maand in 2023, naar rato van de arbeidsduur).
  - Bij deelname aan de regeling volgt volledige uitstroom.
  - Maatwerk is mogelijk als zowel de werkgever als medewerker ermee instemt.
 • vanaf 1 januari 2024 worden de regels bij arbeidsongeschiktheid / doorbetaling bij ziekte aangepast. Het salaris bij ziekte wordt gedurende 104 weken als volgt doorbetaald: 52 weken 100% en daarna 52 weken 70%. Daarnaast worden de regels over het verlengde ontslagverbod voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten afgeschaft en de daarbij behorende aanvullende verzieningen beeindigd. Ter compensatie ontvagen de werknemers vanaf 1 januari 2024 een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongschiktheidsverzekering van € 10 per maand. Ziektegevallen waarbij de eerste ziektedag voor 1 januari 2024 ligt, blijven onder de oude regeling vallen.
 • de regelingen voor het ouderschapsverlof en onbtaald WAZO verlof worden vanaf 1 januari 2024 vereenvoudigd.

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO gemeenten 2023

 

Naar de pagina van de CAO voor gemeenten

 


Publicatiedatum: 2 maart 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao gemeenten?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!