www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO voor de gemaksvoedingsindustrie 2011-2013

Op 8 december 2010 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gemaksvoedingsindustrie.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor de gemaksvoedingsindustrie