Skip to main content
8 juli
2019

Onderhandelingsakkoord CAO geestelijke gezondheidszorg 2019 - 2021

De CAO partijen hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de geestelijke gezondheidszorg (CAO GGZ) met een looptijd van 30 maanden.

Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 juni 2019 t/m 30 november 2021

 

Salaris

01-10-2019: 3 procent salarisverhoging
01-08-2020: 3 procent salarisverhoging
01-06-2021: 2,1 procent salarisverhoging
nov-2021: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)

 

Diversen

 • per 1 januari 2020 worden de salarissen voor leeerlingen verhoogd.
 • bij de inschaling van zij-instromers zal rekenng gehouden worden met het oude salaris en werkervaring bij vorige werkgever.
 • afspraken over de beloning van werknemers die kiezen voor ee tweede opleiding / vervolgopleiding
 • aanpassing van de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid die aanvagt op of na 1 oktober 2019:
  - eerste 26 weken 100%
  - tweeede 26 weken 90%
  - derde 26 weken 80%
  - vierde 26 weken 75%
  Als de werkgever niet handelt conform de Wet Verbetering Poortwachter of de afspraken in de CAO, kan het loon niet verlaagd worden tot het moment dat alsnog aan de verplichtingen voldaan wordt.
 • indien er sprake is van een wettelijke inschrijving bij een registratiecommissie, worden de kosten van de inschrijving vergoed door de werkgever.
 • werknemers van ouder dan 57 jaar kunnen niet verplicht worden slaapdiensten te doen
 • bepaalde groepen verplegend / verzorgend personeel krijgen recht op 16 herstelverlofuren per jaar. 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019 - 2021

 

Naar de pagina van de CAO voor de geestelijke gezondheidszorg

 


Publicatiedatum: 8 juli 2019

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao geestelijke gezondheidszorg?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!