Skip to main content

Pensioenpremie 2023 fysiotherapeuten

Dit is een overzicht van de premiepercentages en de bedragen die u nodig heeft om uw premie 2023 te berekenen.

 

Dit zijn de belangrijkste cijfers voor de berekening van uw pensioen. In 2023 zijn deze cijfers gelijk gebleven aan die van 2022, 2021 en 2020.

Franchise: € 12.497,-

Maximum beroepsinkomen:
- van zelfstandig werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 44.954,-.
- van in loondienst werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 35.800,-.

Opbouwpercentage Basisregeling:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,41% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 0,57% van de pensioengrondslag.

Opbouwpercentage BasisPlusregeling:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,72% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 1,00% van de pensioengrondslag.

Belegd vermogen:€ 4.927.277.000,- ultimo 2021

Aantal deelnemers:
- actieve deelnemers: 23.255
- gewezen deelnemers: 7.934
- pensioengerechtigden: 7.237

 

Premiepercentages Basisregeling 2023
(als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 11,27% 11,07%
In loondienst 15,67% 15,39%

 

Premiepercentages BasisPlusregeling 2023
(als % van de pensioengrondslag)
Fysiotherapeut Met partner Zonder partner
Zelfstandig werkend 19,80% 19,43%
In loondienst 27,52% 27,02%

 

Bent u bij SPF verzekerd voor premievrije voortzetting bij blijvende en volledige beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI)? Dan komt er in beide regelingen 3,75% bij.

 

Maximale premie per maand 2023
(in vergelijking tot 2022 Basisregeling en BasisPlusregeling)
  Basisregeling BasisPlusregeling
  2023 2022 2023 2022
Zonder partner € 299,- € 296,- € 525,- € 521,-
Met partner € 304,- € 302,- € 535,- € 531,-

 

goto Naar de pagina van de cao voor fysiotherapiepraktijken