www.salaris-informatie.nl

Instemming onderhandelaarsakkoord CAO energie productie- en leveringsbedrijven 2013 - 2015 (CAO energie PLb)

De achterban van de werkgevers en van de vakbonden CNV en VPHP-N hebben ingestemd met het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO energie - productie- en leveringsbedrijven.

De achterban van de FNV heeft het akkoord afgewezen en zal zich nog beraden op deze situatie.

 

 

 

Looptijd

1 mei 2013 t/m 30 april 2015

 

 

 

Salaris

zsm in 2013: 1 procent eenmalige uitkering van jaarsalaris

jan-2014: 3,7 procent eindejaarsuitkering

okt-2014: 1 procent eenmalige uitkering van jaarsalaris

jan-2015: 3,7 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

 

De tekst van het onderhandelaarsakkoord vindt u hier.

 

 

 

 

Terug naar de CAO energie