www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO Doe Het Zelfbranche 2012-2013 afgewezen

Het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe CAO voor de doe het zelfbranche 2012-2013 is door de vakbonden afgewezen op basis van de stemmen van hun achterban. Mede doordat de werkgevers het eindbod eenzijdig wilden aanpassen (t.w. de ingangsdatum).

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO Doe Het Zelfbranche

Tags: CAO akkoord