www.salaris-informatie.nl

Kind in het ziekenhuis, recht op zorgverlof?

Als een kind van de werknemer in het ziekenhuis belandt, zijn er diverse verlofregelingen mogelijk. Wel zijn er voorwaarden aan de verlofregelingen gesteld. 

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is een verlofregeling voor het geval een werknemer onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid. Dus als een werknemer zijn kind met spoed naar het ziekenhuis moet brengen, kan er gebruik gemaakt worden van het calamiteitenverlof.

Klik hier voor uitgebreide informatie over calamiteitenverlof

 

Kortdurend zorgverlof 

Als een werknemer noodzakelijke verzorging moet geven aan het kind, dan kan er kortdurend zorgverlof aangevraagd worden. De werknemer moet dan wel daadwerkelijk zorg verlenen en het moet noodzakelijk zorg zijn. De werknemer moet degenen zijn die de zorg moet geven.

Een kind dat in het ziekenhuis ligt, wordt verzorgd door het medische personeel van het ziekenhuis. De ouder hoeft op dat moment geen (noodzakelijke) zorg te geven. Het is dan ook niet mogelijk om kortdurend zorgverlof aan te vragen.
Op het moment dat het kind weer ontslagen wordt uit het ziekenhuis en naar huis mag, kan er op dat moment wel sprake zijn van kortdurend zorgverlof.

Klik hier voor uitgebreide informatie over kortdurend zorgverlof

 

Langdurend zorgverlof 

Als een werknemer een levensbedreigend ziek kind moet verzorgen, dan kan er langdurend zorgverlof aangevraagd worden.

Daarnaast  kan landurig zorgverlof aangevraagd worden als de werknemer de noodzakelijke verzorging moet geven aan het kind. De werknemer moet dan wel daadwerkelijk zorg verlenen en het moet noodzakelijk zorg zijn. De werknemer moet degenen zijn die de zorg moet geven. Een kind dat in het ziekenhuis ligt, wordt verzorgd door het medische personeel van het ziekenhuis. De ouder hoeft op dat moment geen noodzakelijke zorg te geven. Het is dan ook niet mogelijk om langdurend zorgverlof aan te vragen. Op het moment dat het kind weer ontslagen wordt uit het ziekenhuis en naar huis mag, kan er op dat moment wel sprake zijn van langdurend zorgverlof.

Klik hier voor uitgebreide informatie over langdurend zorgverlof

 

 

Let op: In de geldende CAO of ondernemingsregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over het zorgverlof.