Skip to main content
27 februari
2022

Eindbod CAO productiegerichte dierhouderij 2022 - 2023

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de productiegerichte dierhouderij met een looptijd van 24 maanden.

Het eindbod zal door de vakbonden voorgelegd worden aan de achterban.

 

De hoofdpunten van het eindbod zijn: 

 

Looptijd

1 januari 2022 t/m 31 december 2023

 

Salaris

01-01-2022: 2,75 procent salarisverhoging
01-01-2023: 2,75 procent salarisverhoging

 

Diversen

  • als de inflatie over 2022 meer dan een procentpunt hoger ligt dan de afgesproken loonstijging (dus inflatie van meer dan 3,75% over 2022), dan gaan de CAO partijen in overleg over een eventueel extra loonsverhoging over 2023.
  • voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en na inwerkingtreding van dit CAO akkoord in dienst treden, zal voor de werkgever een opzegtermijn van drie maanden van toepassing zijn.
  • aanpassing van CAO teksten inzake het jaarurenmodel voor bepaalde functies en een verduidelijking van de tekst inzake verlof bij ondertrouw en huwelijk van de werknemer
  • werknemers die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dat hoger is dan het maximum van functiegroep G, zullen in principe geen beschikbaarheidsvergoeding meer ontvangen. 
  • onder alle werknemers zal een enquete gehouden worden over voortzetting van de PAWW regeling (reparatie derde WW-jaar / WIA)
  • de CAO partijen zullen tijdens de looptijd van deze CAO onderzoek doen naar de mogelijkheden om het inschakelen van uitzendkrachten te beperken, een sectoraal sociaal plan, een onderzoek naar de werkdruk in de sector, een plan voor het vergroten van de scholings- en ontwikkelbereidheid onder werkgevers en werknemers, verbeteren van het imago van de sector.

 

downloaddownload hier de tekst van het eindbod voor de CAO voor de productiegerichte dierhouderij 2022 - 2023

 

Naar de pagina van de CAO voor de productiegerichte dierhouderij 

 


Publicatiedatum: 27 februari 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao dierhouderij?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!