Skip to main content

CAO recreatie

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO recreatie (CAO Recron), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. De CAO voor de recreatie geldt voor alle werknemers in dienst bij campings en bungalowparken.

 

Volledige naam sector / CAO

CAO Recreatie / CAO dagrecreatie

 

Looptijd CAO

1 januari 2024 t/m 31 december 2025
 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-01-2024: 5 tot 7 procent salarisverhoging afhankelijk van loonschaal 
01-07-2024: 3 procent salarisverhoging
01-01-2025: 2,5 procent salarisverhoging
01-07-2025: 0 tot 2 procent salarisverhoging afhankelijk van de inflatie / consumentenprijsindex
Klik hier voor een overzicht van eerdere salarisverhogingen

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

  

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden

 

 • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO recreatie

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO Recreatie

 

01-10-2008: 3,5 procent salarisverhoging
01-10-2009: 0,75 procent salarisverhoging
01-10-2010: 1 procent salarisverhoging
01-10-2011: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging
01-10-2013: 1 procent salarisverhoging
01-01-2015: 2,5 procent salarisverhoging
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,75 procent salarisverhoging 
01-01-2018: 1,75 procent salarisverhoging
01-10-2018: 1 procent salarisverhoging
01-07-2019: 2 procent salarisverhoging
01-10-2019: 1 procent salarisverhoging
01-07-2020: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2020: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2022: 5 procent salarisverhoging voor de jeugdschalen
01-04-2022: 4 procent salarisverhoging
01-01-2023: 2 procent salarisverhoging
01-7-2023: 1 procent salarisverhoging 
01-01-2024: 5 tot 7 procent salarisverhoging afhankelijk van loonschaal 
01-07-2024: 3 procent salarisverhoging
01-01-2025: 2,5 procent salarisverhoging
01-07-2025: 0 tot 2 procent salarisverhoging afhankelijk van de inflatie / consumentenprijsindexNaar de pagina van de CAO recreatie

 

 

 

 

 

 • Laatste update op .

Onderhandelaars-akkoord CAO recreatie 2012 - 2013

De cao partijen hebben een onderhandelaars-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de recreatie. Het akkoord wordt aan de achterban voorgelegd. Na instemming van de achterban is er pas sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

 

 

 

Salaris

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

Diversen

 • maximaal 22 procent pensioenpremie
 • arbeidsovereenkomsten eindigen op de dag dat iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
 • fonds-CAO wordt verlengd met zes maanden
 • er zullen afspraken gemaakt gaan worden over het behalen van een EVC ervaringscertificaat en over de instroom van bijvoorbeeld WSW-ers en Wajongers

 

 

 

 

 

terug naar de CAO recreatie

 • Laatste update op .

Onderhandelaars-akkoord CAO recreatie 2012 - 2013

De cao partijen hebben een onderhandelaars-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de recreatie. Het akkoord wordt aan de achterban voorgelegd. Na instemming van de achterban is er pas sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Klik hier voor meer informatie over het onderhandelaars-akkoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO recreatie

 • Laatste update op .

Principe-akkoord CAO recreatie 2013 - 2014

De cao partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de recreatie. Het akkoord wordt aan de achterban voorgelegd. Na instemming van de achterban is er pas sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 juli 2013 t/m 30 juni 2014

 

 

Salaris

01-10-2013: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO recreatie

 • Laatste update op .

Eindbod werkgevers voor nieuwe CAO recreatie

De CAO partijen zijn al enige tijd in onderhandeling over een nieuwe CAO recreatie. Tot op heden heeft dat niet kunnen resulteren in een akkoord.

 

Op 23 juni was er wederom een overleg en hebben de werkgevers een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO. De onderhandelaars namens de vakbonden konden daar niet mee instemmen en gaan nu eerst intern overleggen. Dit overleg zal in de eerste week van juli plaatsvinden.

 

Het eindbod van de werkgevers (Recron) omvat onder andere

 • - een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2015
 • - afschaffing van de extra vrije dagen op basis van leeftijd (artikel 24 van de CAO) voor werknemers jonger dan 50 jaar en nieuwe medewerkers (alleen werknemers van 50 jaar en ouder die nu al in aanmerking komen voor deze dagen, blijven hiervoor in aanmerking komen).
 • - 2 extra vrije dagen voor werknemers die jonger zijn dan 50 jaar of die nieuw in dienst komen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO recreatie

 

 

 

 

 

 • Laatste update op .

Principe-akkoord nieuwe CAO recreatie 2014 - 2016

De onderhandelaars van de CAO partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de recreatie. De vakbonden en de Recron zullen het akkoord voorleggen aan hun acherban met een positief advies.

 

 

Looptijd

1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

 

 

Salaris

01-01-2015: 2,5 procent salarisverhoging

01-01-2016: 1 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- vanaf 1 januari 2016 zullen de jeugdlonen stapsgewijs afgeschaft worden voor loongroep 1 t/m 4 (loongroep 5 en hoger zijn al eerder afgeschaft)

- de arbeidsduurverkorting voor medewerkers van 50 jaar en ouder blijft behouden

- voor 1 januari 2016 zullen er afspraken gemaakt gaan worden over het derde WW-jaar

 

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsakkoord  

 

 

 

Terug naar de CAO recreatie

 

 

 

 

 • Laatste update op .

Nieuwe CAO recreatie 2019 - 2020

De werkgevers en de achterban van de vakbonden hebben ingestemd met het eindbod voor een nieuwe tweejarige CAO voor de recreatie. 

 • Laatste update op .