Skip to main content

CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites.  

Volledige naam sector / CAO

CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven (CAO Hout - Meubel, CAO interieurbouw en meubelindustrie)

 

Looptijd CAO

1 januari 2024 t/m 31 december 2024

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-01-2024: 5,5 procent salarisverhoging
01-02-2024: bruto € 50 salarisverhoging per maand 
Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

goto klik hier voor de samenvatting van de cao meubelindustrie en meubileringsbedrijven

 

Premies

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden 

 

  • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat nieuwe CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven 2010-2012

Partijen bij de CAO voor Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven hebben op donderdag 6 januari 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuw af te sluiten CAO ingaande 1 juli 2010.

 

In het akkoord zijn de volgende afspraken opgenomen:

Looptijd

De CAO is afgesloten voor de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012.

 

Lonen en premie Sociaal Fonds

 

CAO partijen zijn de volgende verhoging van de lonen overeengekomen:

 

Op 1 maart 2011 worden de lonen en loonschalen A tot en met E worden verhoogd met 0,5%

Op 1 maart 2011 wordt over de loonsom 2011 een premie ten behoeve van het Sociaal Fonds geheven van 0,7%

Op 1 mei 2011 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 0,5% over het dan geldende bruto maandloon, vermeerderd met de vaste toeslagen, vermenigvuldigd met 12

Op 1 oktober 2011 worden de lonen en loonschalen A tot en met E worden verhoogd met 0,35%

Op 1 januari 2012 worden de lonen en loonschalen A tot en met E verhoogd met 0,60%

Op 1 januari 2012 wordt over de loonsom 2012 een premie ten behoeve van het Sociaal Fonds geheven van 0,9%

Op 1 juni 2012 worden de lonen en de loonschalen A tot en met E verhoogd met 0,55%

 

 

Vergoedingen

Op 1 juni 2011 worden de vergoedingen en toeslagen verhoogd met 2,5%.

 

 

Opleiding en scholing

In de CAO zal het recht op het behalen van een ervaringscertificaat worden opgenomen.

 

 

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over arbeidsomstandigheden, arbocatalogus, leeftijdbewust personeelsbeleid, de relatie werkelijk betaalde lonen en CAO-schalen en het Sociaal Fonds.

 

 

Als op 1 mei 2011 de eenmalige uitkering aan een werknemer wordt uitbetaald, mag de werkgever in het jaar 2011 één dag in mindering brengen op het tegoed aan ATV dagen.

  • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven

 

01-07-2007: eenmalige uitkering
01-08-2007: 1,35 procent salarisverhoging
01-01-2008: 1,35 procent salarisverhoging
01-06-2008: 1 procent salarisverhoging
01-10-2008: 1,15 procent salarisverhoging
01-01-2009: 1 procent salarisverhoging
01-06-2009: 1,35 procent salarisverhoging
01-10-2009: 1,15 procent salarisverhoging
01-01-2010: 1 procent salarisverhoging
01-06-2010: 1,35 procent salarisverhoging
01-03-2011: 0,5 procent loonsverhoging
01-05-2011: 0,5 procent eenmalige uitkering
01-06-2011: 2,5 procent verhoging vergoedingen en toeslagen
01-10-2011: 0,35 procent loonsverhoging
01-01-2012: 0,6 procent loonsverhoging
01-06-2012: 0,55 procent loonsverhoging
01-10-2013: 1 procent salarisverhoging
01-10-2013: 2,5 procent verhoging vergoedingen gereedschap/kleding
01-05-2014: 0,75 procent salarisverhoging
01-03-2017: € 30 salarisverhoging
01-08-2017: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2018: € 35 bruto salarisverhoging
01-04-2018: 1 procent salarisverhoging
01-01-2019: € 45 bruto salarisverhoging
01-04-2019: 1 procent salarisverhoging 
01-05-2021: 2 procent salarisverhoging
01-09-2021: 1,5 procent salarisverhoging 
01-02-2022: 3 procent salarisverhoging
01-01-2023: 3,25 procent salarisverhoging
01-01-2024: 5,5 procent salarisverhoging
01-02-2024: bruto € 50 salarisverhoging per maand 

 

 

 

naar de pagina van de cao voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven

 

  • Laatste update op .

Principe-akkoord CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven 2012 - 2014

De CAO partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven. Het principe-akkoord zal aan de achterban voorgelegd worden. De achterban van CBM en FNV Bouw hebben reeds ingestemd.

 

 

Looptijd

1 juli 2012 t/m 31 december 2014

 

 

Salaris

01-10-2013: 1 procent salarisverhoging

01-10-2013: 2,5 procent verhoging vergoedingen gereedschap/kleding

01-05-2014: 0,75 procent salarisverhoging

 

 

 

 Klik hier voor het volledige principe-akkoord.

 

 

 

Naar de CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven

 

  • Laatste update op .

Eindbod werkgevers CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven 2015 - 2016

Na 7 onderhandelingsronden is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven. De werkgevers hebben een eindbod gedaan met onder andere de onderstaande punten. De vakbonden gaan nu op basis van dit eindbod inventariseren wat de werknemers willen.

Looptijd

1 januari 2015 t/m 31 december 2016

 

Salaris

01-10-2015: 0,75 procent salarisverhoging
mrt-2016: 1 procent eenmalige uitkering
01-10-2016: 0,75 procent salarisverhoging

 

Diversen

  • verbod om op zaterdag te werken afschaffen, de zaterdag wordt een gewone werkdag
  • overwerktoeslag bij een dagvenster van 06:00 tot 22:00 wordt verlaagd naar 20 procent
  • de 55+ ontziemaatregelen worden in vijf jaar tijd afgebouwd naar 60+
  • alle werknemers krijgen het recht op 1 doorbetaalde scholingsdag indien zij zelf twee roostervrije dagen inzetten voor scholing

 

Naar de pagina van de CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven

  • Laatste update op .

FNV leden stemmen in met onderhandelingsresultaat CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven 2015 - 2016

De leden van FNV Bouw hebben met een meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven (interieurbouw). De nieuwe CAO krijgt een looptijd van 24 maanden en kent een loonsverhoging van 25 euro en daarnaast 2,3 procent.

 

Naar de pagina van de CAO voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven

  • Laatste update op .