Skip to main content

Loonheffing tabellen 2016

Onderstaand treft u de loonbelastingtabellen aan voor het berekenen van de loonheffing over het jaar 2016.  

januari 2016

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid:

 

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen:

  

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen:

  

groene tabellen voor loon uit vroegere arbeid:

 

groene tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen:

  

groene tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen:

 

Rekenregels voor de geautomatiseerde loonadministratie:

 

Diversen loonheffing 2016

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden zodra nieuwe loonbelastingtabellen beschikbaar komen? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl. Zodra nieuwe loonbelastingtabellen op de website beschikbaar komen, ontvangt u dan een bericht via e-mail

button_aanmelden

 

 • Laatste update op .

Tweede versie nieuwsbrief loonheffingen 2016 beschikbaar

De tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2016 is beschikbaar.

In de nieuwsbrief loonheffingen vindt u informatie over de loonheffingen per 1 januari 2016. Over diverse zaken is de besluitvorming voor 2016 nog niet gereed. Deze zullen in een latere versie van de nieuwsbrief worden opgenomen.

In deze tweede versie zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 15. Nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
 • 16. Recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer beperkt
 • 17. Veranderingen in de afdrachtvermindering S&O
 • 18. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016
 • Bij deze tarieven, bedragen en percentages is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen die na de stemming in de Tweede Kamer nog in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht.
 • bij punt 7 is meer informatie toegevoegd over contractloon en over contracturen per week.

 

 

 

 • Laatste update op .

Derde versie nieuwsbrief loonheffingen 2016 beschikbaar

De derde versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2016 is beschikbaar: Nieuwsbrief loonheffingen 2016 (versie 3 d.d. 22 februari 2016) 

 

In de nieuwsbrief loonheffingen vindt u informatie over de loonheffingen per 1 januari 2016. 

 

In de derde versie zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 (punt 18)


Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016 zijn verplaatst van punt 18 naar punt 19.
 • In de 1e alinea van punt 3 staat nu dat uw werknemer het belaste rente- en kostenvoordeel in de inkomstenbelasting kan aftrekken in plaats van alleen het belaste rentevoordeel. Ook hebben is bij dit punt 2 alinea's toegevoegd: over het aangeven van het rentevoordeel en over het verleggen van de inhoudingsplicht.
 • De titel van punt 4 is verbeterd en ook de inhoud van dit onderwerp is verbeterd en uitgebreid.
 • Bij punt 7 is:
  • een verandering toegevoegd (het vervallen van een aantal codes soort inkomstenverhouding/inkomenscode)
  • een aandachtspunt toegevoegd (naam van de rubriek 'pseudo-eindheffing VUT' nog niet aangepast)
  • de titel en de 1e zin van het 2e aandachtspunt verbeterd (AOW'ers zijn verzekerd voor de ZW)
  • bij de informatie over de nieuwe rubrieken 'Contractloon' en 'Contracturen per week' een link naar de gegevensspecificaties toegevoegd
 • Bij punt 15 is een alinea toegevoegd met de definitie van de echtgenoot van de bestuurder. In de alinea daarboven is 'in eerste instantie' geschrapt.
 • Bij punt 17 is de kop en de 1e zin van de laatste alinea verbeterd.
 • Bij de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 zijn:
  • in tabel 9c de kop boven de rechterkolom verbeterd
  • in tabel 10 de percentages bij sectorcode 64 en 66, code risicopremiegroep 02 verbeterd

 

In de tweede versie zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 15. Nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
 • 16. Recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer beperkt
 • 17. Veranderingen in de afdrachtvermindering S&O
 • 18. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016
 • Bij deze tarieven, bedragen en percentages is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen die na de stemming in de Tweede Kamer nog in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht.
 • bij punt 7 is meer informatie toegevoegd over contractloon en over contracturen per week.

 

 

 

 • Laatste update op .

Check recht op premiekortingen 2016

Ook in 2016 kunnen werkgevers in aanmerking komen voor premiekortingen als ze werknemers in dienst nemen / hebben uit bepaalde groepen. Lees verder om te zien of je als werkgever recht hebt op de korting.

 • Laatste update op .

Loonbelastingtabellen april 2016 beschikbaar

De belastingdienst kon in de loonbelastingtabellen van januari 2016 de laatste aanpassingen in het Belastingplan 2016 (novelle) niet meer verwerken. Derhalve zijn er per 1 april 2016 nieuwe loonbelastingtabellen van toepassing waarin de wijziging van de tarieven verwerkt zijn. 

Voor betalingen van loon tot en met 31 maart 2016 gebruikt u de loonbelastingtabellen van januari 2016. Voor betalingen vanaf 1 april 2016 gebruikt u de nieuwe tabellen.


De loonbelastingtabellen / loonheffingtabellen per 1 april 2016 zijn beschikbaar op de website. Klik hier voor de tabellen 

 

 • Laatste update op .

Verschil netto salaris 2017 t.ov. 2016 gering

Op basis van de voorlopige belastingtarieven voor 2017 zoals die op prinsjesdag bekend gemaakt zijn, gaan de meeste netto salarissen er in 2017 op vooruit. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met pensioenpremies e.d. 

Onderstaand de verschillen bij diverse salarissen. Benieuwd naar het verschil bij uw eigen salaris? Gebruik onze rekenmodule!  

Bruto maandsalaris  Netto 2017  Netto 2016  Verschil 
€ 500  € 500  € 500 
€ 750 € 678 € 677 + € 1
€ 1.000  € 899  € 901  - € 2 
€ 1.250 € 1.129 € 1.129 0
€ 1.500  € 1.358  € 1.356  + € 2 
€ 1.750 € 1.561 € 1.549 + € 12
€ 2.000 € 1.696 € 1.685 + € 11
€ 2.500 € 1.968 € 1.959 + € 9
€ 3.000 € 2.230 € 2.227 + € 3
€ 4.000 € 2.738 € 2.734 + € 4
€ 5.000 € 3.245 € 3.240 + € 5
€ 6.000 € 3.727 € 3.716 + € 11
€ 7.000 € 4.172 € 4.157 + € 15

 

 

 

 • Laatste update op .

Loonheffing tabellen 2017

Onderstaand treft u de loonbelastingtabellen aan voor het berekenen van de loonheffing over het jaar 2017.  

 

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid:

  

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen:

  

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen:

  

groene tabellen voor loon uit vroegere arbeid:

 

Rekenregels voor de geautomatiseerde loonadministratie:

 

Diversen loonheffing 2017

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden zodra nieuwe loonbelastingtabellen beschikbaar komen? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl. Zodra nieuwe loonbelastingtabellen op de website beschikbaar komen, ontvangt u dan een bericht via e-mail

button_aanmelden

 

 • Laatste update op .

Loonheffing tabellen 2018

Onderstaand treft u de loonbelastingtabellen aan voor het berekenen van de loonheffing over het jaar 2018.  

 

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid:

  

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen:

  

witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen:

  

groene tabellen voor loon uit vroegere arbeid:

 

Rekenregels voor de geautomatiseerde loonadministratie:

 

Diversen loonheffing 2018

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden zodra nieuwe loonbelastingtabellen beschikbaar komen? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl. Zodra nieuwe loonbelastingtabellen op de website beschikbaar komen, ontvangt u dan een bericht via e-mail

button_aanmelden

 

 • Laatste update op .

Loonheffing tabellen 2019

Onderstaand treft u de loonbelastingtabellen aan voor het berekenen van de loonheffing over het jaar 2019.  

In de loonbelastingtabellen wordt vanaf 2019 onderscheid gemaakt tussen 3 groepen werknemers:

 • 1 werknemers die inwoner zijn van Nederland
 • 2 werknemers die inwoner zijn van een land van de landenkring 
 • 3 werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2

 

Nederland

Rekenregels voor de geautomatiseerde loonadministratie:

 • Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2019 (januari 2019)

 

Diversen loonheffing 2019

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden zodra nieuwe loonbelastingtabellen beschikbaar komen? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl. Zodra nieuwe loonbelastingtabellen op de website beschikbaar komen, ontvangt u dan een bericht via e-mail

button_aanmelden

 

 • Laatste update op .

Verbeterde versie nieuwsbrief loonheffingen 2019 beschikbaar

De eerste versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2019 is onlangs uitgegeven door de belastingdienst. Daar bleken een aantal fouten in te zitten. Vandaar dat er nu een verbeterde versie is uitgebracht.

 • Laatste update op .