Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO Nederlandse universiteiten

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO nederlandse universiteiten

 

01-11-2010: € 500 bruto eenmalige uitkering

dec-2010: 8,3 procent eindejaarsuitkering

dec-2011: 8,3 procent eindejaarsuitkering

dec-2012: 8,3 procent eindejaarsuitkering

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

01-09-2013: 1 procent salarisverhoging

dec-2013: 8,3 procent eindejaarsuitkering
dec-2014: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2015: 2 procent salarisverhoging
dec-2015: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging
01-06-2016: eenmalige uitkering van 350 euro bruto
01-09-2016: 0,8 procent salarisverhoging
dec-2016: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2017: 1,4 procent salarisverhoging
01-01-2017: verhoging jeugdschalen met 5 procent

dec-2017: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-05-2018: 2 procent salarisverhoging (uiterlijk in september 2018 uitbetalen)
sep-2018: 0,6 procent eenmalige uitkering
dec-2018: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-02-2019: 2,6 procent salarisverhoging 

dec-2019: 8,3 procent eindejaarsuitkering 
01-06-2020: 3 procent salarisverhoging
jun-2020: bruto € 750 eenmalige uitkering naar rato dienstverband
dec-2020: 8,3 procent eindejaarsuitkering 
01-07-2021: 1,64 procent salarisverhoging *
jul-2021: eenmalige uitkering van € 650 bruto (naar rato dienstverband) *
dec-2021: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2022: 0,36 procent salarisverhoging 
01-07-2022: 4 procent salarisverhoging
aug-2022: bruto € 400 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
aug-2022: bruto € 750 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband) voor werknemers die het minimum uurloon voor de universitaire sector ontvangen (bruto € 14 per uur per 1 juli 2022)
dec-2022: 8,3 procent eindejaarsuitkering 
01-08-2023: 9 procent salarisverhoging
sep-2023: bruto € 1.200 eenmalige uitkering voor medewerkers die het sectorale minimumloon verdienen (parttimers naar rato)
sep-2023: bruto € 1.000 eenmalige uitkering voor medewerkers die meer dan het sectorale minimumloon, maar maximaal ingedeeld zijn in schaal 9 (parttimers naar rato)
sep-2023: bruto € 800 eenmalige uitkering voor medewerkers die ingedeeld zijn in schaal 10 of hoger (parttimers naar rato)

nov-2023: 8,3 procent eindejaarsuitkering

  

 

naar de pagina van de cao voor Nederlandse universiteiten

 

  • Laatste update op .

CAO nederlandse universiteiten

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO nederlandse universiteiten, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. 

Volledige naam sector / CAO

CAO nederlandse universiteiten

 

Looptijd CAO

1 april 2023 t/m 30 juni 2024

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-08-2023: 9 procent salarisverhoging
sep-2023: bruto € 1.200 eenmalige uitkering voor medewerkers die het sectorale minimumloon verdienen (parttimers naar rato)
sep-2023: bruto € 1.000 eenmalige uitkering voor medewerkers die meer dan het sectorale minimumloon, maar maximaal ingedeeld zijn in schaal 9 (parttimers naar rato)
sep-2023: bruto € 800 eenmalige uitkering voor medewerkers die ingedeeld zijn in schaal 10 of hoger (parttimers naar rato)

nov-2023: 8,3 procent eindejaarsuitkering

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

  

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden

 

  • Laatste update op .

Onderhandelaarsakkoord CAO nederlandse universiteiten 2011-2013

De CAO onderhandelaars hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de nederlandse universiteiten. Het onderhandelaarsakkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

 

Looptijd

1 januari 2011 t/m 31 december 2013

 

 

 

Salaris

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

01-09-2013: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

Documenten

Tekst CAO onderhandelaarsakkoord CAO nederlandse universiteiten 2011-2013

Tekst CAO onderhandelaarsakkoord CAO nederlandse universiteiten 2011-2013 bijlage

 

 

 

 

 

Naar de CAO nederlandse universiteiten

  • Laatste update op .

Onderhandelaarsakkoord CAO nederlandse universiteiten 2015 - 2016

Onderhandelaars van de werkgeversorganisatie VSNU en de werknemersorganisaties hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de nederlandse universiteiten.

 

Zoals gebruikelijk zal het onderhandelaarsakkoord voorgelegd worden aan de achterban. De werknemersorganisaties hebben hiervoor een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op woensdag 17 december in Utrecht.

 

De verwachting is dat half januari 2015 bekend is of de nieuwe CAO definitief is.

 

 

 

Looptijd

1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

 

 

Salaris

01-01-2015: 2 procent salarisverhoging

01-01-2016: 1 procent salarisverhoging

01-06-2016: eenmalige uitkering van 350 euro bruto

 

 

Diversen

De universiteiten zullen het arbeidsmarktperspectief van docenten, onderzoekers en promovendi gaan verbeteren. Ze zullen zich inzetten om het aantla flexibelen arbeidsovereenkomsten in het onderzoek / onderwijs te verminderen.

 

In de eerste helft van 2015 zullen de CAO partijen overleg voeren over de gevolgen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De bedoeling is om de CAO aan te passen op deze nieuwe wetgeving, rekening houdende met de bedrijfsvoering van de universiteiten.

 

 

 

 

Naar de CAO nederlandse universiteiten

  • Laatste update op .