Skip to main content

CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO voor het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. 

 

Volledige naam sector / CAO

CAO voor het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

 

Looptijd CAO

1 januari 2022 t/m 30 juni 2024

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-04-2022: 3,4 procent salarisverhoging
dec-2022: 4,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2023: 2,75 procent salarisverhoging
01-11-2023: 3,5 procent salarisverhoging
dec-2023: 4,75 procent eindejaarsuitkering
01-01-2024: 3 procent salarisverhoging
30-06-2024: 5,5 procent salarisverhoging
dec-2024: 5 procent eindejaarsuitkering

 

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

 

  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden

 

 • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO schoonmaak en glazenwassersbedrijf

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

 

 

01-04-2008: invoering nieuw loongebouw

01-04-2008: 3,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 3 procent salarisverhoging

01-07-2009: 0,5 procent extra eenmalige uitkering

01-07-2010: 1 procent salarisverhoging
01-01-2011: 1 procent salarisverhoging
01-07-2011: 0,75 procent salarisverhoging
dec-2011: 0,75 procent eindejaarsuitkering
01-05-2012: 2 procent salarisverhoging
dec-2012: 1,6 procent eindejaarsuitkering

01-01-2013: 2 procent salarisverhoging

dec-2013: 1,6 procent eindejaarsuitkering

01-07-2014: 2 procent salarisverhoging
dec-2014: 1,8 procent eindejaarsuitkering
01-07-2015: 2 procent salarisverhoging
dec-2015: 2 procent eindejaarsuitkering
01-07-2016: 2 procent salarisverhoging
dec-2016: 2,2 procent eindejaarsuitkering

01-07-2017: 2 procent salarisverhoging
dec-2017: 2,2 procent eindejaarsuitkering (2,4 procent voor schoonmakers met 8 of meer dienstjaren)

01-01-2018: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2018: 1 procent salarisverhoging
dec-2018: 2,2 procent eindejaarsuitkering 
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging
2019: verhoging eindejaarsuitkering met 0,65 procent
01-07-2019: 1 procent salarisverhoging 
dec-2019: 2,85 procent eindejaarsuitkering 
01-01-2020: 1 procent salarisverhoging 
2020: verhoging eindejaarsuitkering met 0,35 procent
01-07-2020: 2 procent salarisverhoging 
dec-2020: 3,2 procent eindejaarsuitkering 
2021: verhoging eindejaarsuitkering met 1 procent
01-06-2021: 1,5 procent salarisverhoging 
dec-2021: 4,2 procent eindejaarsuitkering 
01-04-2022: 3,4 procent salarisverhoging
dec-2022: 4,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2023: 2,75 procent salarisverhoging
01-11-2023: 3,5 procent salarisverhoging
dec-2023: 4,75 procent eindejaarsuitkering
01-01-2024: 3 procent salarisverhoging
30-06-2024: 5,5 procent salarisverhoging
dec-2024: 5 procent eindejaarsuitkering

 

 Naar de pagina van de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

 

 • Laatste update op .

CAO schoonmaak - uurlonen

Onderstaand een overzicht van de basis lonen. De indeling in de loongroepen wordt nader toegelicht op deze pagina.

1 januari 2014


 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar CAO schoonmaak en glazenwassersbedrijf

 

 • Laatste update op .

CAO schoonmaak - vakantiedagen

In de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is het onderstaande afgesproken over vakantiedagen:

 • De vakantieopbouw bedraagt 10% van ieder betaald uur of deel daarvan. Er vindt geen opbouw plaats over overwerkuren.

 • De wet stelt een minimum aantal vakantieuren vast van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week gerekend over een periode van een jaar. Dit zijn de wettelijke vakantieuren. Het verschil tussen deze vakantieuren en de vakantieopbouw van 10% betreft de bovenwettelijke vakantieuren.

 • Bij opname van vakantieuren wordt het loon doorbetaald.

 • de werkgever kan de werknemer verplichten tot het opnemen van drie weken vakantie per kalenderjaar.

 • Een collectieve vakantie van maximaal drie weken kan alleen in juli of augustus worden vastgesteld. De werkgever heeft voor de collectieve vakantie de instemming van de ondernemingsraad nodig. Bedrijven zonder ondernemingsraad hebben voor een collectieve vakantie de instemming van 50% plus 1 werknemer van het betreffende object nodig.

 • Het is niet toegestaan om de vakantieuren per loontijdvak uit te betalen. Opgebouwde en niet opgenomen bovenwettelijke vakantieuren kunnen op verzoekv an de werknemer jaarlijks wel als loon worden uitbetaald.

 • De vervaltermijn van wettelijke vakantieuren bedraagt 1 jaar na afloop van het kalenderjaar. De vervaltermijn van bovenwettelijke vakantieuren bedraagt 5 jaar na afloop van het kalenderjaar.

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak

 

 

 

 

 

 

 • Laatste update op .

CAO schoonmaak - verlof

 In de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn onderstaande afspraken gemaakt over betaald- en onbetaald verlof: 

 

Doorbetaald verlof 

De werknemer waarvan de echtgeno(o)t(e), (stief)vader, (stief)moeder, kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonmoeder, schoonvader is overleden, krijgt vanaf de dag van overlijden vijf aaneengesloten werkdagen verlof met behoud van loon aan de hand van artikel 1 lid 8 van de CAO, voor zover op deze dagen normaal wordt gewerkt. Indien een werknemer ook in het weekend werkt, is dit extra betaald verlof.

De werknemer waarvan bloed- en aanverwanten in de 2e graad zijn overleden, krijgt 1 dag betaald verlof voor het bijwonen van de crematie of begrafenis, voor zover op deze dag normaal wordt gewerkt.
Bloed- en aanverwanten in de 2e graad zijn: zijn (schoon)grootouders, (schoon)broers, (schoon)zussen en kleinkinderen.

Vakantie

Klik hier voor de bepalingen omtrent vakantiedagen. 

 

Onbetaald verlof

De werkgever zal een verzoek van de werknemer voor het opnemen van onbetaald verlof zoveel mogelijk inwilligen. De werkgever wijst op de gevolgen voor de sociale zekerheid en de opbouw van het pensioen.

 

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak

 

 • Laatste update op .

CAO schoonmaak - berekening dagloon

Voor bijvoorbeeld de doorbetaling van het loon bij ziekte dient het dagloon bepaald te worden. De bereking van het dagloon gaat via de volgende berekening:

  

     verdiensten                         gewerkte dagen + ziektedagen + onbetaald verlof

----------------------------   x    ------------------------------------------------------------------------------------

  gewerkte dagen                                      werkdagen in die periode

 

In deze formule zijn:

verdiensten: alle inkomsten die de werknemer in de drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag heeft genoten. Inclusief het loon over vakantiedagen. Exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering, uitbetaalde vakantieuren volgens artikel 27 lid 6 van de CAO, overwerkloon en eventueel ziekengeld.

gewerkte dagen: het aantal dagen dat de werknemer in de periode van drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag daadwerkelijk heeft gewerkt, inclusief eventuele vakantiedagen/feestdagen waarop normaal gesproken zou zijn gewerkt

onbetaald verlof: dagen waarop de werknemer onbetaald verlof had conform artikel 29 van de CAO 

werkdagen in die periode: het aantal werkdagen in de drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag (65 dagen bij maand verwerking, 60 dagen bij verwerking per vier weken).

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

 

 • Laatste update op .

CAO schoonmaak - loongroepen

Het salaris van de werknemer is afhankelijk van de functie en de daarbij behorende loongroep. Onderstaand een verdeling van de referentiefuncties in de loongroepen. Een uitgebreide omschrijving van de verschillende (referentie) functies is terug te vinden in het functiehandboek. De salarissen zijn terug te vinden in de loontabellen. 

 

LoongroepFunctienaam A-deel
1 Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I
Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I
Schoonmaakmedewerker keuken/catering I
   
1 + 5% Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II
Medewerker schoonmaakonderhoud en services I
Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II
Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I
Schoonmaakmedewerker keuken/catering II
   
2

Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III
Medewerker schoonmaakonderhoud en services II
Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II
Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud I

   
2 + 5% Medewerker schoonmaakonderhoud en services III
Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III
Meewerkend voorman/-vrouw alg. schoonmaakonderhoud II
   
3 (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I
   
3 + 5% (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II
(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III
   

 

LoongroepFunctienaam specialistendeel
1 Medewerker schoonmaakonderhoud industrieel I
   
1 + 5% Glazenwasser I 
Medewerker schoonmaakonderhoud industrieel II
   
2 Gevelbehandelaar I 
Glazenwasser II 
Medewerker schoonmaakonderhoud industrieel III 
Medewerker schoonmaakonderhoud na calamiteiten I
   
2 + 5% Gevelbehandelaar II 
Medewerker schoonmaakonderhoud na calamiteiten II 
Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaakonderhoud buiten I
   
3 Gevelbehandelaar III 
Medewerker schoonmaakonderhoud na calamiteiten III 
Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaakonderhoud buiten II
   
   
   

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden.

Terug naar de CAO schoonmaak

 

 

 

 

 

 

 • Laatste update op .

Akkoord CAO Schoonmaak 2012 - 2013

In de nacht van 16 op 17 april 2012 hebben de CAO onderhandelaars een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Onderstaande gegevens zijn op het akkoord gebaseerd. De werkgevers en werknemers hebben ondertussen ingestemd met het akkoord.

 

 

Looptijd

1 januari 2012 t/m 31 december 2013

 

 

 

Salaris

01-05-2012: 2 procent salarisverhoging

dec-2012: 1,4 procent eindejaarsuitkering

dec-2012: 0,2 procent eenmalige uitkering

01-01-2013: 2 procent salarisverhoging

dec-2013: 1,6 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

Ziekteverzuim

In deze CAO periode blijven de eerste twee ziektedagen nog voor rekening van de werknemer. Er zal een uitgebreid onderzoek komen naar een beter ziekteverzuimbeleid.

 

 

 

 

Klik hier voor de tekst van het principe-akkoord voor de CAO schoonmaak 2012-2013

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO schoonmaak

 • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat CAO Schoonmaak 2014 - 2016

De CAO onderhandelaars hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Onderstaande gegevens zijn op het resultaat gebaseerd. Het resultaat zal aan de achterban worden voorgelegd.

 

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 31 december 2016

 

 

 

Salaris

01-07-2014: 2 procent salarisverhoging

dec-2014: 1,8 procent eindejaarsuitkering

01-07-2015: 2 procent salarisverhoging 

dec-2015: 2 procent eindejaarsuitkering

01-07-2016: 2 procent salarisverhoging

dec-2016: 2,2 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

Ziekteverzuim

Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid. Het gefaseerd afschaffen is per 1-1-2015 1 dag en de 2e ziektedag per 1-1-2016. Mocht blijken dat de meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie vastgesteld.
Het verlagen naar 90% in het 2e jaar gaat ook gelden voor werknemers van 50 jaar en ouder met uitzondering van de zittende 50 plussers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO schoonmaak

 • Laatste update op .

CAO schoonmaak | pensioenpremie betalen tot 67 jaar

Voor werknemers die na de ingang van hun AOW-uitkering doorwerken en vallen onder het pensioenfonds voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf moet pensioenpremie betaald blijven worden.

 • Laatste update op .

CAO schoonmaak - feestdagen

In de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is het onderstaande afgesproken over feestdagen:

 

Indien de werknemer geen werkzaamheden verricht op een feestdag ontvangt deze het loon over deze dag voor zover anders normaal zou zijn gewerkt.

Onder feestdagen wordt verstaan:

 • nieuwjaarsdag
 • eerste en tweede paasdag
 • hemelvaartsdag
 • eerste en tweede pinksterdag
 • eerste en tweede kerstdag
 • koningsdag
 • 5 mei in de lustrumjaren (2015, 2020, 2025, etc)

 

Als er op een feestdag gewerkt wordt, geldt er een toeslag conform artikel 18 lid 1 van de CAO van 150 procent.

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak

 

 

 

 

 

 

 • Laatste update op .