Skip to main content

Principe-akkoord CAO zuivelindustrie 2012-2014

De werkgeverspartijen in de zuivelindustrie hebben ingestemd met het eindbod dat de vakbonden hebben gedaan. Het principe-akkoord zal nu voorgelegd gaan worden aan de achterban voordat er sprake kan zijn van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 april 2012 t/m 31 maart 2014

 

 

Salaris

01-04-2012: 1,8 procent salarisverhoging

01-04-2012: eenmalige uitkering van € 150

01-04-2013: 1,7 procent salarisverhoging

01-04-2013: eenmalige uitkering van € 200 (structureel)

 

 

 

 

 

Terug naar CAO zuivelindustrie

CAO akkoord, Zuivelindustrie

Overzicht salarisverhogingen CAO zuivelindustrie

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO zuivelindustrie

 

 

01-04-2008: 3,5 procent salarisverhoging

01-04-2009: 3,25 procent salarisverhoging

01-04-2010: 1 procent salarisverhoging
dec-2010: 3 procent eindejaarsuitkering
01-04-2011: 1 procent salarisverhoging
dec-2011: 3 procent eindejaarsuitkering
01-04-2012: 1,8 procent salarisverhoging
01-04-2012: vitaliteitsbijdrage van € 150
dec-2012: 3 procent eindejaarsuitkering
01-04-2013: 1,7 procent salarisverhoging
01-04-2013: vitaliteitsbijdrage van € 200

dec-2013: 3 procent eindejaarsuitkering 

01-04-2014: 2 procent salarisverhoging

dec-2014: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2015: 2 procent salarisverhoging

dec-2015: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2016: 1,5 procent salarisverhoging

dec-2016: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2017: 1,5 procent salarisverhoging

dec-2017: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2018: 2,5 procent salarisverhoging
dec-2018: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2019: 2,5 procent salarisverhoging 
dec-2019: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-04-2020: 1 procent salarisverhoging
jul-2020: bruto € 500 eenmalige uitkering 
dec-2020: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-07-2021: 2,5 procent salarisverhoging
juli-2021: eenmalige uitkering van € 500 voor werknemers die op 1 januari 2021 en op 1 juli 2021 in dienst zijn (parttimers naar rato).

dec-2021: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-01-2022: 2,5 procent salarisverhoging 
dec-2022: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-01-2023: 8 procent salarisverhoging
dec-2023: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-01-2024: 2,65 procent salarisverhoging

 Naar de pagina van de CAO voor de zuivelindustrie

Zuivelindustrie