www.salaris-informatie.nl

  • Home

Overzicht salarisverhogingen CAO ziekenhuizen

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen / uitkeringen in de CAO ziekenhuizen

  

 

01-04-2006: 1,75 procent salarisverhoging

01-04-2007: 1,4 procent salarisverhoging

01-06-2008: 3,25 procent salarisverhoging

01-10-2008: 1 procent eenmalige uitkering

01-07-2009: 1 procent salarisverhoging

sep-2009: 0,3 procent eenmalige uitkering

dec-2009: 6 procent eindejaarsuitkering

01-07-2010: 1 procent salarisverhoging

dec-2010: 6,73 procent eindejaarsuitkering 
01-07-2011: 1 procent salarisverhoging
01-10-2011: 0,55 procent salarisverhoging, waarvan 0,3 procent als eenmalige uitkering
dec-2011: 7,33 procent eindejaarsuitkering
01-07-2012: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2012: 7,83 procent eindejaarsuitkering
01-07-2013: 2 procent salarisverhoging
dec-2013: 8,33 procent eindejaarsuitkering
dec-2014: 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging
juli-2015: 0,5 procent eenmalige uitkering (bodem 400 euro)
dec-2015: 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
2016: 0,5 procent eenmalige uitkering (bodem 125 euro)

dec-2016: 8,33 procent eindejaarsuitkering  
01-07-2017: 1,75 procent salarisverhoging
sep-2017: € 200 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
sep-2017: eenmalige uitkering van 8,3 procent van het in 2012 verdiende bedrag aan onregelmatigheidstoeslag
dec-2017: 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-07-2018: 2 procent salarisverhoging
sep-2018: € 200 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
sep-2018: eenmalige uitkering van 8,3 procent van het in 2013 verdiende bedrag aan onregelmatigheidstoeslag
dec-2018: 8,33 procent eindejaarsuitkering
feb-2019: € 125 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband) 
feb-2019: eenmalige uitkering van 8,3 procent van het in 2014 verdiende bedrag aan onregelmatigheidstoeslag
dec-2019: 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2020: 5 procent salarisverhoging
jan-2020: bruto € 1.200 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
dec-2020: 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2021: 3 procent salarisverhoging
dec-2021: 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2022: bruto € 90 salarisverhoging voor medewerkers t/m inpassingstabelnummer 24 
01-01-2022: 2 procent salarisverhoging voor medewekers vanaf inpassingstabelnummer 25
zodra de CAO definitief is: bruto € 250 eenmalige uitkering voor medewekers die op 1 december 2021 in dienst waren (naar rato omvang dienstverband)

dec-2022: 8,33 procent eindejaarsuitkering

 Naar de pagina van de CAO ziekenhuizen

 

Akkoord CAO Ziekenhuizen 2011-2014

In april 2011 hebben de CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ziekenhuizen.

 

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO ziekenhuizen is van 1 maart 2011 t/m 28 februari 2014.

 

 

Salaris aanpassingen

01-07-2011: 1 procent salarisverhoging

01-10-2011: 0,55 procent salarisverhoging, waarvan 0,3 procent als eenmalige uitkering

01-07-2012: 1,5 procent salarisverhoging

01-07-2013: 2 procent salarisverhoging

 

 

Eenmalige uitkering

De overeengekomen eenmalige uitkering in oktober 2011 bedraagt 0,3% van twaalf maal het in september 2011 geldende salaris. De uitkering bedraagt tenminste € 75.

De uitkering is ook van toepassing voor oproepkrachten en werknemers met een nul-uren contract. Voor hen is een referteperiode van zes maanden van toepassing. De eenmalige uitkering bedraagt voor deze groep 0,3 procent van twaalf maal het gemiddelde maandsalaris in deze referteperiode.

 

 

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering zal tijdens de looptijd van deze CAO verhoogd worden naar een volwaardige dertiende maand.

Eindejaarsuitkering 2011: 7,33 procent

Eindejaarsuitkering 2012: 7,83 procent

Eindejaarsuitkering 2013: 8,33 procent

 

 

De volledige tekst van het akkoord over de nieuwe CAO ziekenhuizen is hier te vinden (mirror).