www.salaris-informatie.nl

  • Home

Akkoord CAO waterbedrijven 2011-2012

De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO waterbedrijven. Het akkoord zal voorgelegd aan de achterban.

 

 

Looptijd

1 augsutsu 2011 t/m 31 juli 2012

 

 

Salaris

01-01-2012: 1,5 procent salarisverhoging

 

 

 

 

Klik hier voor de volledige inhoud van het onderhandelaarsakkoord

 

 

 

 

 

Naar de CAO waterbedrijven

Overzicht salarisverhogingen CAO waterbedrijven

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO waterbedrijven

 

 

01-08-2009: 1,5 procent salarisverhoging

01-08-2010: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1,5 procent salarisverhoging 
2013: eenmalige uitkering 400 euro
01-01-2013: 1,2 procent salarisverhoging
01-01-2014: 1,2 procent salarisverhoging
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging
nov/dec 2015: eenmalige uitkering van 0,8 procent in het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (ivm vrijval pensioenpremie)
01-01-2016: vrijval 0,8 procent pensioenpremie wordt opgenomen in Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget
01-01-2016: 1 procent verhoging loonlijn (loonschalen)
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2,5 procent salarisverhoging 
01-01-2021: bruto € 75 salarisverhoging (parttimers naar rato)
01-01-2022: 1,5 procent salarisverhoging

 

 

 naar de pagina van de CAO waterbedrijven