www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties CAO visdetailhandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO visdetailhandel

 

01-07-2007: 3 procent salarisverhoging
01-07-2008: 3 procent salarisverhoging
01-01-2009: 1 procent salarisverhoging
01-09-2009: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2010: 0,5 procent salarisverhoging (Jonge werknemers die de 'basiscursus vis en verkoop' volgen krijgen 3 procent meer loon in plaats van de reguliere verhoging van 1 procent.)
01-07-2010: € 200 eenmalige uitkering
01-01-2011: 1 procent salarisverhoging
01-01-2012: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2013: 1 procent salarisverhoging
01-07-2013: € 150 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
01-01-2014: 1 procent salarisverhoging
01-01-2014: € 150 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
01-01-2015: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging 
01-01-2017: 2 procent verhoging loonschalen
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging voor werknemer die meer dan het CAO loon verdienen
01-01-2018: 1,25 procent verhoging loonschalen
01-01-2018: 1,25 procent salarisverhoging voor werknemer die meer dan het CAO loon verdienen 
01-01-2019: 3,25 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen op basis van de voor hen geldende looschaal
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen dat hoger ligt dan de voor hen geldende loonschaal
01-01-2020: 2,25 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen op basis van de voor hen geldende looschaal
01-01-2020: 2,25 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen dat hoger ligt dan de voor hen geldende loonschaal

 

 

 Naar de pagina van de CAO voor de visdetailhandel